Er kunnen veel redenen zijn waarom u uw woning wilt verkopen terwijl u er nog een tijd in wilt blijven wonen.

In veel van de gevallen die wij als praktijkvoorbeelden tegen komen is er sprake van een behoefte om het vermogen dat in de woningwaarde is vastgelegd, vrij te maken voor andere doeleinden.
Maar er kunnen ook hele andere zaken spelen, bijvoorbeeld dat u de verkoop alvast geregeld wilt zien voor de langstlevende partner, of ten behoeve van mensen die om andere redenen op uw hulp rekenen. Voor deze gevallen kunt u contact opnemen met Thuisborg.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe objecten, ten behoeve van onze investeerders, voor onze eigen portefeuille of voor plaatsing op onze online marktplaats. Dat geldt ook voor woningen die niet in stedelijke gebieden liggen of met bijzondere kenmerken. In alle gevallen zal uw informatie discreet behandeld worden. In geen geval zullen wij gegevens aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming vooraf daarmee.

Wat wij bieden is ongestoord woongenot tegen een eerlijke prijs. Om deze reden sluiten wij aan bij de WOZ-waarde. Dat is een objectieve maatstaf. Wat uiteindelijk de waarde van uw huis en uw vermogen bepaalt, is vooral de kwaliteit van het onderhoud en de hoogte van de huur. Hierover maken wij samen afspraken, zodat onze belangen steeds zijn gericht op (de verdeling van) een zo hoog mogelijke eindwaarde, en de huur gedurende deze periode steeds goed betaalbaar blijft.

Kom langs op ons kantoor of vraag naar de mogelijkheden voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis.