Onze calculator gaat uit van een eerste uitkering bij verkoop, en een tweede uitkering wanneer u de woning niet meer wilt huren. Alle van ons ontvangen bedragen kunt u vrij besteden. U kunt zelf aangeven hoe veel u aan het begin wilt ontvangen; hoe minder u aan het begin wilt ontvangen, hoe meer u meedeelt in de verdere waardestijging van de woning.

De calculator is een voorbeeld, om eenvoudig te kunnen laten zien hoe onze winstdeling met u werkt. Andere manieren om de opbrengst van de woning te ontvangen zijn:

  • De maximale opbrengst direct bij verkoop van de woning
  • Een periodieke uitkering van de opbrengst, per maand, kwartaal of jaar
  • Een uitkering gelijk aan de huur, zodat u een aantal jaar ‘gratis’ woont

Tussentijds kunt u altijd om een wijziging van de regeling vragen. Dit is eenvoudig te regelen; hiervoor is geen nieuwe notariële akte nodig en ook geen (her-)taxatie.