Wij vragen u vooraf hoe lang u in de woning wilt blijven wonen. Wij streven naar een ruime periode van bewoning, zodat wij zo lang mogelijk een vaste huurprijs kunnen afspreken. Bij Thuisborg worden de (vaste) huren geïndexeerd voor inflatie volgens de geldende wettelijke normen op basis van de cijfers van het CBS.

Wanneer u na de afgesproken periode de woning verlaat, dan verkopen wij de woning. Wij zijn verantwoordelijk voor het verkoop klaar maken en het verkopen van de woning.

Uit de opbrengst voldoen wij onze kosten en vergoedingen en uw deel van de waardestijging van de woning in de periode dat u de woning bij ons heeft gehuurd (de winstdelingsregeling, volgens onze calculator).

Wilt u langer in de woning blijven wonen, dan is dat altijd mogelijk. U kunt in alle gevallen ongestoord in uw woning blijven wonen zolang u dat wilt. Blijft u langer wonen dan vooraf aangegeven, dan brengen wij u een huur in rekening die op dat moment in de markt gebruikelijk is voor een woning met de waarde zoals die was bij het begin van de huurperiode, toen u de woning aan Thuisborg verkocht.