Uw bescherming blijft in stand, en hangt niet af van de resultaten van Thuisborg:

  • Als huurder van uw woning geniet u steeds de volledige wettelijke huurbescherming die voor iedereen in Nederland geldt. U bent daarmee verzekerd van ongestoord woongenot.
  • Als huurder kunt u ook alle aanspraken maken op de wettelijke voorschriften die gelden voor het onderhoud en het wooncomfort van uw woning.
  • Mocht u komen te overlijden gedurende de periode van bewoning na verkoop, dan zullen alle resterende bedragen waar u zelf recht op heeft, door Thuisborg worden doorbetaald aan uw erfgenamen.
  • Houdt u nog recht op periodieke uitkeringen van de woningopbrengst? Wanneer Thuisborg daarmee in gebreke zou blijven, kunt u de verkoop uiteindelijk ontbinden. Thuisborg moet de woning dan weer aan u terugleveren.
  • Houdt u een groot deel van uw uitkering nog van ons tegoed voor na afloop van de huurperiode? Dan kunnen wij aanvullende zekerheden stellen zoals een borg- of garantstelling, of een recht van eerste hypotheek.