Als ik de opdracht tot dienstverlening heb ondertekend met Thuisborg, kan ik dan op mijn besluit terugkomen (intrekking of opschorten)?

Als ik de opdracht tot dienstverlening heb ondertekend met Thuisborg, kan ik dan op mijn besluit terugkomen (intrekking of opschorten)?

Met betrekking tot het intrekken, opschorten van de opdracht door de opdrachtgever of wegens het van rechtswege beƫindigen ervan, is opdrachtgever, aan Thuisborg een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de met Thuisborg gemaakte (tarief)afspraken, indien en voor zover van toepassing.

U heeft na ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Wanneer u het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd al kosten te gaan maken, kunt u eerst aan ons (binnen drie werkdagen na opdrachtbevestiging) schriftelijk/per email verzoeken de dienstverlening 14 dagen op te schorten. U maakt in dat geval gebruik van de 14 dagen bedenktijd, zonder dat er kosten worden gemaakt. Indien u dat niet aangeeft binnen die drie werkdagen of indien u na deze periode van 14 dagen de opdracht intrekt of onderbreekt, kunnen wij u een vergoeding ter hoogte van de met Thuisborg gemaakte (tarief)afspraken in rekening brengen, indien en voor zover van toepassing.

By | 2018-01-19T10:56:13+00:00 januari 19th, 2018|0 Comments