Hoe werkt de calculator op de website?

Hoe werkt de calculator op de website?

De Calculator geeft aan onder welke voorwaarden Thuisborg uw woning zou kunnen aankopen onder de voorwaarden van het Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan. Via de Calculator kan een woningeigenaar/verkoper zelf zijn voorkeuren voor huur, aankoop en verkoop invullen op basis waarvan bijvoorbeeld een indicatieve huurprijs kan worden berekend. De Calculator houdt rekening met de stijging van de waarde van de woning die wij verwachten voor de komende jaren en neemt de waardering van de woning als uitgangspunt bij het berekenen van de uitkeringen.

Wat de Calculator doet, is inzicht geven in de voordelen die wij met u willen realiseren in het duurzaam beheer van uw woning en in het optimaliseren van de eindopbrengst ervan wanneer u de woning verlaat. Daarnaast geeft het een maatstaf voor een eerste vergelijking van de huur (exclusief heffingen, toeslagen of kosten nutsvoorzieningen) in vergelijking met andere aanbiedingen of alternatieve oplossingen.

De Calculator houdt geen rekening met de bijzonderheden van uw woning of met de wensen en voorwaarden die er geen onderdeel van uitmaken. Aan de Calculator kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De via de Calculator gegeven indicaties vormen in geen enkel opzicht een garantie van daadwerkelijk resultaat, aankoop of uitkering.

By | 2018-01-19T10:19:20+00:00 januari 19th, 2018|0 Comments