Hoe wordt het netto resultaat berekend?

Hoe wordt het netto resultaat berekend?

Het netto resultaat betreft het resultaat van het bruto verkoopresultaat, na aftrek van:

 • De verkoopvergoeding voor Thuisborg;
 • De kosten om de woning verkoop gereed te maken, waaronder de kosten van de verkopende makelaar namens Thuisborg en de kosten van woningaanpassing in verband met het uitvoeren van eventueel achterstallig onderhoud;
 • De aflossing van de totale financiering van de woning. Deze financiering bestaat uit de volgende onderdelen:
  • de aanbetaling vooraf op de koopsom;
  • alle aankoopkosten van de woning, waaronder met name de overdrachtsbelasting, de kosten van de makelaar en notaris en de kosten van taxatie en keuring;
  • de aankoopvergoeding voor Thuisborg (vanwege bemiddeling/opdracht tot dienstverlening);
  • de reservering door Thuisborg in het Garantiefonds en onderhoudsdepot;
 • Het nog te betalen restant koopsom bij doorverkoop van de woning.

Zie ook de veel gestelde vraag ‘Kosten en Vergoedingen’. De vergoedingen voor Thuisborg bij aankoop en bij doorverkoop worden alleen in rekening gebracht voor zover er daarvoor voldoende meeropbrengst is bij verkoop van de woning (einde huurtermijn). Voor zover dat niet het geval is worden deze kosten gedragen door Thuisborg. Kortom de verkoper ontvangt in alle gevallen tenminste 80% van de marktwaarde van de woning, en daarboven een mogelijke winstdeling.

By |2018-02-07T14:33:13+00:00januari 19th, 2018|0 Comments