Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

De kosten genoemd bij aanvang verzilveren (aankoopkosten, -lasten, -heffingen en -vergoedingen) en de kosten bij doorverkoop van de woning aan het einde van de huurtermijn worden in mindering gebracht op het bruto verkoopresultaat; de opbrengst van de woning bij doorverkoop na afloop van de verhuurperiode. De aankoop- en verkoopvergoeding voor Thuisborg worden alleen in rekening gebracht voor zover de waarde van de woning daar voldoende voor gestegen is.

Concreet betekent dit voor u:

Thuisborg neemt als nieuwe woningeigenaar het risico van waardedeling over van de woning verkoper en draagt na verkoop de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van de woning.

Thuisborg betaalt tenminste 80% van de marktwaarde van de woning en kan daar bovenop een winstdeling met de woningverkoper overeenkomen voor het geval de woning gedurende de periode van verhuur verder in waarde stijgt.

In het geval zoals weergegeven in de calculator, wanneer er een winstdeling is afgesproken, rekent Thuisborg 3% van de woningwaarde bij aanvang van de verhuurperiode en 10% van de woningwaarde na afloop van de verhuurperiode, wanneer de woning doorverkocht zal worden. Deze 3% en 10% worden alleen in rekening gebracht voor zover de waarde van de woning daarvoor voldoende is gestegen en de woning verkoper eerst zijn minimale vaste 80% van de oorspronkelijke woningwaarde ontvangen heeft. Zie ook het overzicht van de berekeningswijze bij de veel gestelde vraag: ‘Hoe wordt het netto resultaat berekend?’

Afhankelijk van de afgesproken dienstverlening kan Thuisborg extra kosten voor verhuurbeheer in rekening brengen. De calculator op de site houdt daar geen rekening mee.

By |2018-02-07T14:36:45+00:00januari 19th, 2018|0 Comments