Vindt huurindexatie plaats op basis van inflatiecijfers van het CBS?

Vindt huurindexatie plaats op basis van inflatiecijfers van het CBS?

Ja, voor wat betreft de huurprijzen wordt in beginsel uitgegaan van huurindexatie op basis van inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (het ‘CBS’). Dit betekent dat de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Dit is ook het cijfer dat wij gebruiken om het rendement voor de investeerders in onze woningen mee te berekenen.

By | 2018-01-19T10:29:17+00:00 januari 19th, 2018|0 Comments