Waarom altijd een taxatie, en waar nodig een bouwtechnische keuring?

Waarom altijd een taxatie, en waar nodig een bouwtechnische keuring?

Wat voor Thuisborg in de eerste plaats van belang is, is dat er geen sprake is van onverwachte eigenschappen van het onroerend goed. Voordat Thuisborg tot aankoop van het desbetreffende onroerend goed overgaat c.q. voordat Thuisborg een koopovereenkomst en een verhuurovereenkomst zal ondertekenen, dient middels een onafhankelijke makelaar/taxateur en gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) de waarde in het economisch verkeer ofwel de vrije verkoopwaarde vast te zijn gesteld. Hiermee is de objectiviteit van de waardebepaling gewaarborgd.

De bevindingen van de taxatie worden vastgelegd in een taxatierapport. Een taxatierapport geeft echter geen inzicht in de bouwkundige staat van het onroerend goed, wel wordt de onderhoudsstaat bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Daarom zal, waar Thuisborg dat nodig acht, naast een taxatie een bouwtechnische keuring plaatsvinden waarvan de resultaten worden vastgelegd in een bouwkundig rapport. De bouwkundige toestand van het onroerend goed dient te zijn opgenomen in een daartoe opgesteld bouwkundig rapport dat voldoet aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het bouwkundig rapport geeft samen met het taxatierapport een objectief beeld van de waarde van het onroerend goed.

By | 2018-01-19T10:53:23+00:00 januari 19th, 2018|0 Comments