Wat als mijn partner of ik komen te overlijden gedurende de looptijd van de huurovereenkomst?

Wat als mijn partner of ik komen te overlijden gedurende de looptijd van de huurovereenkomst?

De huurovereenkomst blijft ongewijzigd en de langstlevende gehuwd of geregistreerd partner kan in de woning blijven wonen. In het geval dat u beiden komt te overlijden wanneer de huurovereenkomst nog loopt, eindigt daarmee ook de huurovereenkomst. Een eventueel overgebleven vooruitbetaald huurbedrag zal dan worden uitgekeerd aan de erfgenamen, inclusief het restant koopsom en uw percentage van het netto resultaat (de ‘winstdeling woningverkoper’) van de woning bij de eerstvolgende doorverkoop.

By | 2018-01-19T10:27:02+00:00 januari 19th, 2018|0 Comments