Wat wordt tijdens een bouwtechnische keuring gecontroleerd?

Wat wordt tijdens een bouwtechnische keuring gecontroleerd?

Tijdens een bouwtechnische keuring komen zaken aan de orde als:

 • De fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
 • De riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
 • De bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
 • De staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • De technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • De staat van puien, kozijnen, ramen, deuren e.d.
 • Een visuele beoordeling van de technische staat van de cv-installatie.
 • Een visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Een visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken.
 • Een visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen.
 • Een oordeel over de staat van eventuele schuren, garages en opstallen.
 • Het vaststellen van de aanwezigheid van een loden waterleiding, asbest of het risico van koolmonoxide e.d.
 • Een kostenraming inclusief de direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief (inspectie zonder het object te beschadigen). Asbest zal bijvoorbeeld worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kan middels deze inspectie niet totaal worden uitgesloten. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d. zichtbaar worden vallen derhalve buiten de scope van deze visuele inspectie.

By | 2018-01-19T10:52:24+00:00 januari 19th, 2018|0 Comments