Wat zijn mijn rechten als huurder wanneer de woning door Thuisborg wordt gekocht/verzilverd en later aan een derde wordt overgedragen of bij een faillissement van Thuisborg?

Wat zijn mijn rechten als huurder wanneer de woning door Thuisborg wordt gekocht/verzilverd en later aan een derde wordt overgedragen of bij een faillissement van Thuisborg?

De afspraken zoals opgenomen in de koop- en huurovereenkomst blijven dan overeind. In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat koop geen huur breekt (zie art. 7:226 lid 1 BW). Dit wil zeggen dan de nieuwe woningeigenaar steeds volgens de wet verplicht is om een bestaande huurovereenkomst te eerbiedigen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor toetredende hypotheekhouders.

De regel dat de overgang van de onderliggende zaak de bestaande huurovereenkomst niet aantast, geldt niet alleen bij overdracht van de verhuurde zaak, maar ook bij andere wijze van eigendomsverkrijging. Als de verhuurde zaak bijvoorbeeld krachtens erfrecht op een nieuwe eigenaar overgaat, moet deze steeds volgens de toepasselijke wettelijke regelingen evengoed de lopende huurovereenkomst eerbiedigen.

By | 2018-01-19T10:25:30+00:00 januari 19th, 2018|0 Comments