Welke aankoopformule gebruikt Thuisborg in het kort?

Welke aankoopformule gebruikt Thuisborg in het kort?

Thuisborg werkt bij het Woningwaarde Verzilverplan vanuit een standaard aankoopformule waarbij aanpassingen mogelijk zijn. Er kan dus maatwerk geleverd worden.

Thuisborg gaat bij de berekeningen uit van de getaxeerde waarde in het economisch verkeer van de woning (ofwel de vrije verkoopwaarde) en een bepaald verzilverpercentage daarvan (de ‘koopsom’). Een deel zal vooraf bij de aankoop worden uitgekeerd (de aanbetaling vooraf op de koopsom) en het overige deel bij doorverkoop van de woning (het ‘restant koopsom’). Daarbovenop bevat de formule een winstdelingsregeling voor de verkoper/huurder bij positieve waardeontwikkelingen van de woning. U ontvangt daarboven in de meeste gevallen ook nog een percentage van het netto resultaat bij doorverkoop van de woning (de ‘winstdeling woningverkoper’). Voorts zal gedurende de afgesproken huurperiode door de verkoper/huurder een maatschappelijk verantwoorde huur worden betaald, met huurvergoedingen gebaseerd op de hoogte van het bedrag dat de verkoper/huurder vooraf krijgt uitbetaald.

Zie hiervoor ook onze Calculator. De calculator geeft aan onder welke voorwaarden Thuisborg uw woning zou kunnen aankopen. De via de calculator gegeven indicatie vormt in geen enkel opzicht een garantie van daadwerkelijk resultaat of uitkering. Op het gebruik van deze calculator zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden van Thuisborg van toepassing.

By | 2018-02-07T14:31:06+00:00 januari 19th, 2018|0 Comments