Zijn de obligaties gedekt door zekerheden?

Zijn de obligaties gedekt door zekerheden?

De belangrijkste zekerheid voor obligatiehouders wordt gevormd doordat Thuisborg slechts een beperkte aanbetaling doet op het onroerend goed dat zij in bezit krijgt. Als uitgangspunt geldt dat Thuisborg tot ca. 80% van de marktwaarde (afhankelijk van de gekozen aankoopformule en de persoonlijke wensen van de verkoper) zal investeren voor de aankoop van een hypotheekvrije, liquide woning.

Daarbij zal die woning ook getaxeerd worden – en waar nodig bouwkundig gekeurd – om er zeker van te zijn dat de (WOZ- en markt) waarde niet substantieel afwijken op het moment van aankoop. Dit betekent dat door deze wijze van aankoop Thuisborg naar verwachting beter in staat zal zijn om aan haar verplichtingen (waaronder de betaling van het rendement van de obligaties) jegens de obligatiehouders te voldoen.

By | 2018-01-19T11:06:37+00:00 januari 19th, 2018|0 Comments