Modulair Wonen Plan

Het Thuisborg Modulair Wonen Plan in 7 vragen:

Het plan is bedoeld voor senioren die mantelzorg nodig hebben, maar die hun woning (nog) niet willen verkopen.

Thuisborg levert een (extra) modulaire woning, op specificatie van de toekomstige bewoner. De vrijkomende woning wordt door Thuisborg verhuurd aan derden. Het beheer daarvan wordt uitgevoerd voor Vondellaan Vastgoed Beheer.

De opbrengst van de verhuurde woning dekt de kosten van de geleverde modulaire woningen en kan – afhankelijk van de kwaliteit, omvang en locatie – ook meeropbrengsten opleveren, die ten goede komen aan de eigenaar van de woning. Deze opbrengst – in de regel tot ca. EUR 500,- per maand – wordt maandelijks uitgekeerd.

Wanneer de modulaire woning niet meer nodig is, wordt deze door Thuisborg afgevoerd. De oorspronkelijke woning wordt dan verkocht. Thuisborg garandeert een verkoopopbrengst die gelijk is aan de waarde van de woning, op het moment dat de extra modulaire woning geleverd werd.

Tot zekerheid van de ontvangst van de opbrengst van de oorspronkelijke woning kan een hypothecair zekerheidsrecht (recht van eerste hypotheek) geleverd worden.

Het Modulair Wonen Plan werkt zonder inkomenstoetsing en zonder verplichte extra advieskosten. Wij behouden het recht voor om informatie op te vragen over uw inkomen- en vermogenspositie en wij adviseren u altijd om u van zoveel mogelijk onafhankelijk professioneel advies te voorzien.

Het Modulair Wonen Plan van Thuisborg, is voor iedereen beschikbaar die voor een periode behoefte heeft aan een woning in de buurt van de mantelzorger of zorgvrager. Mensen met behoeften voor (dagelijkse) ondersteuning. Modulair wonen middels Thuisborg voorziet in zelfstandigheid, comfort, veiligheid en privacy.

Het is prettig een woning te hebben die hulpbehoevende senioren in veranderende woonbehoeftes voorziet. Door modulair wonen verschaft u flexibiliteit die klassieke woningbouw minder vaak biedt. Modulair wonen biedt u de gelegenheid gelijkvloers en drempelloos te leven.

Thuisborg biedt keuze uit 2 basistypen modulaire woningen; een Short Stay en Long Stay woning. De gehele woning is altijd rolstoel en rollator toegankelijk. U kunt zelf meedenken hoe uw ideale woning wordt ingedeeld qua lay-out en materiaalkeuze, zodat ze zijn afgestemd op u persoonlijke en fysieke voorkeuren.

Zelfstandig modulair wonen kan al vanaf 27 m2. Wilt u meer ruimte, dan biedt Thuisborg u de mogelijkheid, units verder uit te bouwen (modulair systeem) tot maximaal 100 m2.

De uitvoering van onze Loftels geeft u de ervaring gebruiker te zijn van een veilige en luxe modulaire woning met een rijke uitstraling. Naast dagelijks gemak en comfort staat duurzaamheid centraal voor wat betreft de keuze van materialen (100% recyclebaar of herbruikbaar) en de toegepaste energiehuishouding.

We bieden u de mogelijkheid gebruik te maken van state of the art technieken op het gebied van zonne-energie en klimaatbeheersing.

U heeft geen zorgen meer over het onderhoud uw woning. De woning is beter aan te passen aan uw wensen. U krijgt dus meer maatwerk, en minder risico’s. In ruil daarvoor betaalt u een hogere (huur) vergoeding, in vergelijking met de (hypotheekrente) vergoeding die u anders bij een hypotheeklening aan uw bank zou betalen.

De woning die leeg komt te staan, wordt beheerd door onze vastgoedbeheerder Vondellaan Vastgoedbeheer. Hier hoeft u dus niet meer naar om te kijken. Van Vondellaan krijgt u een maandelijkse vergoeding voor het beheer van de vrijgekomen woning. Deze vergoeding kan oplopen tot € 500,- per maand; afhankelijk van de woning en van uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Het is ook mogelijk uw woning direct te verkopen aan Thuisborg in combinatie met ons Thuisborg Estate Plan. U ontvangt dan maandelijks een deel van de waarde van uw eigen woning, bovenop de vergoeding die u al ontvangt uit het beheer van uw vrijgekomen woning.

Wanneer de modulaire woning niet meer gewenst is, verzorgt Thuisborg de afvoer en het hergebruik daarvan. De oorspronkelijke woning die onze vastgoedbeheerder in beheer heeft, wordt dan verkocht. U ontvangt dan 100% van de waarde die de woning had op het moment dat de modulaire woning in gebruik werd genomen. Deze waarde wordt vastgesteld door een onafhankelijk (NWWI-) taxateur.

Thuisborg stelt de modulaire woning beschikbaar en plaatst deze op de door u gewenste locatie. Voor u, of juist voor uw mantelzorger(s). Thuisborg regelt en neemt de kosten voor het vervoer, plaatsing, eventuele vergunning en verzekering voor haar rekening.

U betaalt alleen de aansluitkosten, die van locatie tot locatie kunnen verschillen afhankelijk van uw wensen en de periode dat de woning naar verwachting in gebruik zal blijven. Dit kunt u bij uw gemeente navragen. De woning kan zo lang als gewenst bewoond blijven; er is geen limiet aan de termijn.

Thuisborg neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het onderhoud van de oorspronkelijke woning. Voor het gebruik van de modulaire woning wordt een standaard huurovereenkomst voorgesteld, met een standaard regeling voor de kosten van (klein) onderhoud voor u als gebruiker en (groot) onderhoud voor de eigenaar (Thuisborg).

Nee, Thuisborg levert naar wens modulaire woningen voor verhuur. U kunt dan – afhankelijk van de duur van de verhuur – ook kiezen voor een persoonlijke uitvoering.

Tot slot

Omdat iedere aanbieding persoonlijk is, kunnen wij op onze site en in onze brochures geen informatie verstrekken over de exacte kosten en opbrengsten in uw individuele situatie. Dat kunnen bijvoorbeeld uitkeringen zijn aan meerdere kinderen of overige ontvangers, of kosten voor extra onderhoud aan uw woning. Vraag daarvoor altijd om een persoonlijke offerte.