Wat doen wij

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor Nederlandse particuliere woningeigenaren en woning investeerders.

Wij kopen woningen aan en verhuren deze weer terug. Het vermogen in dit vastgoed komt dan weer ter beschikking aan de eigenaren daarvan. Het vrijgekomen vermogen kan worden gebruikt om zelfstandig te blijven wonen, om familie of gezinsleden vooruit te helpen of voor fiscale vermogensplanning.

Onze producten zijn bedoeld voor investeerders die willen profiteren van de prijsontwikkeling op de Nederlandse particuliere woningmarkt. Met het aangetrokken vermogen worden goed verkoopbare en langdurig verhuurde woningen aangekocht.

Onze diensten zijn gericht op een duurzame samenwerking tussen bewoners en eigenaren van vastgoed. Samen maken wij de transitie van zelfstandig wonen, naar huren en uiteindelijk naar doorverkoop van de woning. Samen maken we vooraf ook duidelijke afspraken over het beheer en het onderhoud daarvan tijden de huurperiode.

Daarnaast investeren wij in de verdere ontwikkeling van ‘verzilverd wonen’, in de begeleiding van de huizenbezitters en in onze website met alle daaraan gekoppelde dienstverlening. Door de ontwikkeling van een online platform en het matchen van kopers en verkopers van vastgoed biedt Thuisborg oplossingen voor de Nederlandse woningmarkt.

Zie ook: