Anke en Rob zijn net gepensioneerd. Hun dochter Sarah is het huis uit, ze heeft al enkele jaren in de stad gewoond en is in verband met haar voorgenomen huwelijk aan het uitkijken naar de aankoop van een eigen huis.

Omdat de aankoop van een woning steeds meer eigen vermogen vraagt om een financiering af te kunnen sluiten, willen de ouders hun dochter daarmee helpen. Hun eigen woning is immers afbetaald en ze verwachten op de langere termijn naar de stad van hun dochter te verhuizen.

De vrije verkoopwaarde van de woning van Anke en Rob bedraagt EUR 290.000. Daarvan maken ze met het Woningwaarde Verzilverplan EUR 100.000 vrij. Door een combinatie van giften en een lening stellen zij dit geld aan hun dochter beschikbaar. Die hoeft daardoor minder te lenen, en ontvangt zo een deel van een toekomstige nalatenschap zonder successierechten.

Anke en Rob sluiten een huurovereenkomst af met Thuisborg voor de komende tien jaar, waarin ze een basishuur betalen van EUR 600 per maand. Voor het onderhoud en de eigenaarslasten blijven ze zelf verantwoordelijk, en de huur wordt jaarlijks aangepast aan het geldend prijspeil.

Na afloop van de tien jaar ontvangen ze het restant koopsom van EUR 132.000. Daarnaast ontvangen ze ruim 85% van het netto resultaat. Indien de verwachte prijsstijgingen van 3% per jaar uitkomen, komt dat resultaat voor hun uit op een bedrag van ongeveer EUR 55.000. De resterende einduitkering bedraagt zo ruim 185.000, waarmee ze in de buurt van hun dochter een appartement kunnen aanschaffen dat past bij hun nieuwe woonwensen.

Ben en Peter zijn onlangs getrouwd, en gelden sindsdien over en weer als elkaars begunstigde voor het overlijdensrisico en het nabestaandenpensioen. Sinds Ben ook gestopt is met werken gaan al jaren langdurig op vakantie naar Indonesië, waar het klimaat, de mensen en het prijspeil als bijzonder aangenaam worden ervaren.

Ben heeft een appartement in eigendom met een resterende hypotheekschuld van EUR 7.000 en een vrije verkoopwaarde van EUR 350.000. De vereniging van eigenaren functioneert goed en het onderhoudsschema van het complex wordt professioneel uitgevoerd.

Samen besluiten de heren om hun woningwaarde te verzilveren. Van de waarde wordt EUR 7.000 gebruikt om de hypotheek volledig af te lossen. Een resterend bedrag van EUR 150.000 wordt gebruikt om op Bali een tweede woning aan te schaffen en daarmee een langduriger verblijf mogelijk te maken.

De heren gaan een huurovereenkomst aan voor 25 jaar, na welke periode Peter als jongste van de twee 95 zal zijn. Ze gaan een basishuur betalen van EUR 850 per maand. Na die 25 jaar ontvangen Ben en Peter het restant koopsom van EUR 123.000. Stijgt de waarde/prijs van de woning 2,1% per jaar over deze periode dan ontvangen ze daarnaast nog als extra vergoeding een resultaatdeling van 75% van de nettowinst (verkoopprijs minus kosten) van de woning, oftewel een bedrag van ruim EUR 114.000.

De man van An is al enige tijd ziek. Het ziet er niet naar uit dat die situatie zich nog zal verbeteren en zij staat er daarin grotendeels alleen voor.

Met machtiging besluit An de gezamenlijk woning, nu al te verkopen. Het gaat om een woning met een vrije verkoopwaarde van EUR 200.000 en An besluit een aanbetaling overeen te komen van 50% van de vrije verkoopwaarde. Het geld wordt gebruikt voor een traplift voor An zelf, voor de aanpassing van een kamer beneden en voor veranderingen aan toiletten en hang- en sluitwerk. Daarna resteert een bedrag van EUR 60.000. An besluit dit in te zetten voor extra particuliere zorg voor haar man, zodat deze langer een vast vertrouwd aanspreekpunt om zich heen weet. Het onderhoud van de woning en de eigenaarslasten zal An zelf regelen en betalen.

An weet niet hoe lang het ziekbed van haar man zal gaan duren, maar verwacht dat dit mogelijk minder dan tien jaar zal zijn. Met deze ruime marge in tijd gaat zij in deze periode een basishuur betalen van EUR 550 per maand. An is zeer content met dit huurbedrag. Het is ook voor An een geruststellende gedachte dat deze huur volgens de door het Nibud gestelde normeringen passend en verantwoord is in relatie tot haar inkomen uit pensioen en AOW. Na afloop van deze periode – ze zal dan 84 zijn – ontvangt zij een einduitkering van in totaal EUR 87.000, gegeven dat de verwachte prijsstijgingen van 3% per jaar uitkomen en dat het huis in de afgelopen periode goed onderhouden is gebleven en er geen grote onderhoudsingrepen nodig zijn.

Willem en José zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Zij zijn ieder eigenaar van een woonhuis en wel in twee verschillende gemeentes. Willem heeft zijn woning, waarin het echtpaar nu woont, destijds gefinancierd met een hypotheek verkregen uit zijn onderneming. José heeft haar woning onlangs overgehouden uit de verdeling van de nalatenschap van haar moeder.

De onderneming is inmiddels geliquideerd en als zelfstandige heeft Willem niet kunnen zorgen voor een pensioenuitkering. José heeft steeds meegewerkt in de onderneming en heeft daarmee ook geen pensioen kunnen opbouwen. Met de twee woningen heeft het echtpaar veel vermogen, maar een veel te laag inkomen om bij de bank voor een hypotheeklening in aanmerking te kunnen komen.

Ze besluiten de woningen te verkopen. De opbrengst wordt voor een deel gebruikt om een schuld van een van de kinderen af te lossen. Daarnaast wordt het 40-jarige huwelijksfeest van Willem en José uitgebreid gevierd.

In plaats van een hogere aanbetaling op de woning waarin het echtpaar nu woont, kiezen ze binnen het Woningwaarde Verzilverplan voor een zo laag mogelijke huur. Bij verkoop van de woning ontvangen ze een aanbetaling van EUR 40.000. Het deel van de aankoopsom dat ze nu niet wensen te ontvangen, wordt dan over de huurperiode (in dit geval 20 jaar) verdeeld. De huur – voor een woning met een vrije verkoopwaarde van EUR 325.000 – bedraagt in hun geval dan nog maar EUR 385 per maand, waarbij Willem wel verantwoordelijk blijft voor het correcte onderhoud van de woning.

Na afloop van de periode van 20 jaar ontvangt het echtpaar het restant koopsom van EUR 220.000. Stijgt de woning in waarde – in dit voorbeeld met 2,25% per jaar – dan ontvangen ze via de winstdelingsregeling vanwege het Woningwaarde Verzilverplan een bedrag van ruim EUR 108.000. Willem en José behouden zich het recht voor om ook na die periode nog in hun huis te blijven wonen. Zij betalen na afloop van de vaste renteperiode in dat geval een marktconforme huur.

Onlangs is Henk een nieuwe liefde tegengekomen. Zijn nieuwe vriendin woont buiten de stad in een huurwoning en is licht gehandicapt waardoor zij minder mobiel is. Met de hulp van Henk komen ze echter een heel eind. Henk zou graag vaker van haar gezelschap willen genieten en met haar willen samenwonen, maar zijn huis dient dan te worden aangepast voor zijn vriendin. Behalve zijn hypotheekvrije huis beschikt Henk over zijn AOW uitkering aangevuld met een klein pensioen. De bank wil Henk alleen een klein krediet tegen hoge rente verstrekken, maar dit is duur en onvoldoende om al zijn wensen in vervulling te laten gaan.

Henk besluit zijn huis (met een vrije verkoopwaarde van EUR 260.000) binnen het Woningwaarde Verzilverplan aan Thuisborg te verkopen. Hij kiest voor een directe aanbetaling van EUR 120.000 voor zijn woning en voor een huurperiode van 10 jaar. Dat geeft hem de kans om de woning aan te passen zodat hij kan gaan samenwonen, heeft hij extra geld ter aanvulling op zijn pensioen en bovenal, hij kan zijn kinderen en kleinkinderen die vlak bij zijn huis wonen eenvoudig blijven zien. Voor zijn woning gaat hij een huur van EUR 660 per maand betalen, exclusief gas/water/licht en de kosten van onderhoud, belastingen en heffingen.

Na afloop van de periode van tien jaar zal Henk een restant koopsom ontvangen van EUR 88.000, plus een winstdelingsregeling vanwege het Woningwaarde Verzilverplan. Hij heeft dan de mogelijkheid om extra uitgaven te doen.

Richard is al jaren ZZP-er als timmerman en heeft niet voldoende pensioen opgebouwd.

Nu hij 65 jaar is geworden, wil hij graag stoppen met werken.Richard heeft geen partner en geen kinderen, maar heeft een beperkt pensioen. Zijn woning is hypotheekvrij en heeft een vrije verkoopwaarde van EUR 250.000,-. De woning kwam door plaatsing op Borgplaats onder de aandacht bij investeerders.

Door het laten verzilveren van zijn woning, kan het vrijgekomen vermogen gebruikt worden om zijn pensioen aan te vullen. Daarnaast kan hij blijven wonen in het huis waar hij jarenlang voor gewerkt heeft.

Bij verkoop van de woning ontvangt Richard een aanbetaling van EUR 100.000,-. Op die manier blijft de huur laag en zorgt hij voor een aanvulling op zijn inkomsten. Voor het onderhoud blijft hij voorlopig zelf zorgen: nu kan hij van zijn werk zijn hobby maken.

In de huurovereenkomst is een huurtermijn van vijftien jaar afgesproken. Na afloop van de huurperiode van vijftien jaar ontvangt Richard het restant van de koopsom van EUR 100.000,-. Hiermee kan Richard nog zorgeloos genieten.

Robert en Anita zijn de twee trotse grootouders van Stephanie die nu bezig is met haar eindexamen HAVO. Naar verwachting zal zij dit jaar haar diploma halen en wil daarna in Amsterdam gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam.

Op dit moment woont Stephanie nog bij haar ouders in Amersfoort maar voor haar studie zou zij heel graag op kamers willen in Amsterdam. Alleen door de schaarste aan huurwoningen is het heel lastig om in aanmerking te komen voor een geschikte kamer, buiten het feit dat de maandelijkse woonlasten voor een kamer in Amsterdam enorm hoog zijn.

Robert en Anita (ook woonachtig in Amersfoort) hebben hun hypotheek volledig afgelost en bezitten een woning met een vrije verkoopwaarde van EUR 350.000,-. Daarvan maken ze met het Woningwaarde Verzilverplan EUR 135.000,- vrij. Hiermee gaan ze investeren in een studiowoning in Amsterdam zodat Stephanie zich volledig kan focussen op haar studie.

Robert en Anita sluiten een huurovereenkomst af met Thuisborg voor de komende vijftien jaar, waarin ze een huur betalen van EUR 762,- per maand. Voor het onderhoud blijven ze zelf verantwoordelijk, en de huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijs index (CPI) van het CBS.

Na afloop van de huurperiode van vijftien jaar ontvangen ze het restant koopsom van EUR 145.000,-. Bij een positieve prijsontwikkeling van 2,5 % per jaar ontvangen ze daarnaast 81% van het netto resultaat (ruim EUR 71.000,-).

Mevrouw Smit woont nog steeds in de woning die zij – samen met haar man – 40 jaar geleden heeft gekocht. Inmiddels is haar man overleden. Gezien de leeftijd van mevrouw Smit en het feit dat ze geen kinderen heeft, wordt het onderhoud van de woning steeds lastiger. Echter, zij wil het liefst in haar vertrouwde omgeving en woning blijven wonen.

Via een makelaar werd ze gewezen op de mogelijkheid de woning nu te verkopen en deze direct terug te huren. Haar man heeft de woning zelf altijd goed onderhouden en aangepast voor de toekomst. De woning is inmiddels hypotheekvrij.

Mevrouw Smit besluit haar woning aan Thuisborg te verkopen, en deze terug te huren. Haar wens was om de huur voor een periode van 10 jaar te verrekenen met het vrijgekomen vermogen en het onderhoud aan Thuisborg over te laten. Op deze manier kan mevrouw Smit de komende jaren met een gerust hart in de voor haar zo vertrouwde woning blijven wonen en heeft zij alles geregeld.