Op verschillende momenten in haar bedrijfsproces krijgt Thuisborg te maken met belangrijke economische en ethische vraagstukken. Dat speelt bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie aan familieleden, bijzondere (prijs-) afspraken die worden gevraagd, of bij vraagstukken rondom levensverwachtingen en vermogensplanning.

Voor dit soort vragen en dilemma’s heeft Thuisborg een onafhankelijke Raad van Advies in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd adviseert over de naleving van wet- en regelgeving, en die waakt over het maatschappelijk en duurzaam karakter van Thuisborg binnen het economisch verkeer.

Voorzitter: Wijnand Prins

Voorzitter Kenniscentrum Anibus voor Bewindvoering en Schuldhulpverlening

Sinds 1989 ben ik actief op het snijvlak van sociale zekerheid, werkgelegenheid, beroepsonderwijs en welzijn. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers en de toegang tot hun rechten en plichten. Ik ben betrokken bij het ontwikkelen en besturen van sociaal maatschappelijke instellingen en dienstverleners en projecten ter bevordering van sociale inclusie. Daarnaast ben ik actief met beroepsonderwijs, de kwaliteit en certificering van professionals.


Secretaris: Aloys Tan

Voorzitter Ecocity Living City Lab

Facilitator en klankbord voor organisaties die maatschappelijke transformatie nastreven en de oplossing van maatschappelijke problemen voorstaan. De heer Tan zet zich in voor universitaire (expat) studenten in Nederland en hun families. Daarbij is de focus op het identificeren van kansen. De volgende uitdaging ligt in het overbruggen van de kloof tussen fundamenteel onderzoek en de dagelijkse toepassingen daarvan.

De heer Tan M.D. is actief als business consultant voor medische instellingen in Nederland en Azië, met bijzondere aandacht voor startups en de ontwikkeling van nieuwe e-Health en e-Learning. Tussen 1980 en 2000 was hij voorzitter van de afdeling Pulmonologie van het St. Joseph Ziekenhuis Veldhoven. Sindsdien vervult hij verschillende bestuursfuncties op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en ICT.


Financieel: Jan van den Broek

Co-Owner Guardians BV / Owner Octa Administratie & Advies / Bestuurder / Sr. Business Controller / Financieel Manager

Sinds 1975 ben ik werkzaam in de accountancy en in het bedrijfsleven, onder meer als business- en financial controller, finance manager en consultant. Al die opgedane ervaring stelt mij in staat, als eigenaar van een administratiekantoor, ondernemers te adviseren en begeleiden bij de vele facetten van het ondernemerschap. Ik kan processen snel doorgronden en daadwerkelijke verbeteringen aandragen. Door mijn projectervaring op automatiseringsgebied weet ik procesverbetering hier direct aan te koppelen. Daarnaast ben ik ondernemerscoach bij Qredits en als bestuurder betrokken bij diverse (beroeps) organisaties op het gebied van kindercoaching en bewindvoering.


Innovatie: Boudewijn Klaversteijn

Ondernemers begeleiding bij Carbon2Soil Reach Centers

Mijn aansluiting met Thuisborg vind ik in de innovatie van het bedrijf gericht op maatschappelijke vraagstukken en duurzaam karakter.
Op dit moment begeleid ik ondernemers die in Afrika CO2-reductie faciliteiten opzetten, zogenaamde Carbon2Soil Reach Centers.

Vanaf 1995 houd ik mij bezig met startups, als begeleider en coach van uitvinders die in groepsverband vanuit een technische vinding duurzame energieondernemingen beginnen.

Om de start optimaal te laten verlopen is door mij de zgn. Winnovatie methodiek ontwikkeld om financiering van het voortraject mogelijk te maken.