Over Thuisborg

Thuisborg koopt woningen en verhuurt deze direct aan de verkoper terug. De verkoper krijgt zo de beschikking over het vermogen dat eerst in het huis vastzat. Wij streven naar eerlijke aankoopprijzen en betaalbare huren. Dat vertaalt zich in een maatschappelijk verantwoord rendement voor investeerders en huizenkopers. Dit proces van woning of overwaarde verzilveren (sale and lease back) is in landen als Frankrijk en Duitsland heel populair, maar in Nederland is het minder bekend.

Wij zijn altijd op zoek naar particulieren die hun vermogen willen beschermen door het in liquide Nederlands vastgoed te investeren, en wij zijn altijd op zoek naar woningeigenaren die hun bezit weer in geld willen omzetten. Bekijk ook even onze calculator voor ons aanbod aan u als woningeigenaar.

Ten behoeve van onze eigen portefeuille zoeken wij liquide, goed onderhouden woningen in populaire, groeiende kernen, bij voorkeur die zijn aangewezen als groeilocatie en met een gebrek aan huurwoningen.

Woningen die wij zelf niet direct aankopen of bemiddelen, bieden wij binnen ons Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan online aan op Borgplaats, desgewenst zonder foto of vermelding van uw adres- of persoonsgegevens, volledig vrijblijvend en volgens uw specificaties.

Voor deskundigen op het gebied van wonen en zorg, makelaars en financiële planners staan wij altijd open voor netwerkvorming en samenwerking. De huizenmarkt en de hulp- en zorgverlening zijn voor senioren de afgelopen jaren blijvend veranderd. Deze veranderingen vragen om innovatie.

Met het verzilveren van uw woningwaarde geven wij duurzaam wonen een nieuwe invulling. Thuisborg past binnen uw langjarige vermogensplanning en de fiscale optimalisatie van uw nalatenschap. Vraag er naar bij uw makelaar of financieel adviseur.

Het voordeel van uw huis verkopen en er als huurder in blijven wonen, is in de eerste plaats dat u de woning en de woningomgeving houdt die uw eigen plek is; onbezorgd en net zo lang als u daar zelf wilt blijven wonen.

Daarnaast is de verkoop in deze vorm discreet; u hoeft er niet mee op Internet en u weet direct wie in de toekomst uw verhuurder zal zijn. De formules waarmee wij werken zorgen ervoor dat wij in de komende jaren u en uw woning begeleiden in alle stadia van wonen.

Thuisborg is een wereld die weet wat er bij u speelt en wat u nodig hebt. Een wereld die dichtbij u staat en u ontzorgt waar het gaat om zaken als:

 1. het aanpassen van uw woning
 2. het inkopen van zorg
 3. de zorg voor de mensen rondom u en voor later.

Thuisborg is door heel Nederland actief en personaliseert het aanbod aan de wensen van de verkoper.

Wij bieden een heel pakket aan opties rondom uw vermogensvraag. Valt uw woning niet meteen binnen onze eigen mogelijkheden, dan zoeken wij er een investeerder bij die wel past. Wij richten ons op het creëren van gelijke belangen en op een langjarige samenwerking tussen huurders en investeerders.

Het verzilveren van huizen en woningwaarde biedt kansen voor investeerders die verder kijken dan de lage spaarrentes of de onzekere ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. In onze visie is investeren in de Nederlandse woningmarkt het nieuwe sparen.

Voor investeerders die kennis met ons willen maken, maken wij het mogelijk om met participaties vanaf EUR 1.000,- onze dienstverlening naar senioren te ondersteunen. In ruil daarvoor ontvangt u een vaste jaarlijks rente. Naar keuze kan dit worden aangevuld met een inflatiebescherming, of u kunt kiezen voor een extra vergoeding, waarmee u mee profiteert van de prijsstijging op de Nederlandse woningmarkt.

In geval van een grotere participatie kunt u er voor kiezen om rechtstreeks een huis aan te kopen, of te kiezen voor het investeren in/het aankopen van het recht van eerste hypotheek daarop. Zie bijvoorbeeld de op Borgplaats gepresenteerde woningen. Wij maken daarvoor een persoonlijk profiel van uw wensen, en zoeken daar een woning bij die past voor wat betreft zaken als regio/plaats, type woning, beheer en staat van onderhoud.

De transacties verlopen op basis van een notariële akte, NWWI-taxaties, en waar nodig bouwkundige keuringen.

Thuisborg is in het programma ‘Life is Beautiful’ van RTL4 geweest. Dit fragment is te zien op onze homepage.

Thuisborg werkt op dit moment samen met zorginstellingen, vooral thuiszorginstellingen, zelfstandig gevestigde, onafhankelijke financiële planners en met regionaal opererende makelaars. Tot 2018 is de doelstelling om deze samenwerkingen verder uit te breiden om zo tot een landelijk dekkend netwerk te komen.

Wij zijn uitdrukkelijk op zoek naar vermogensbeheerders, familie offices, woningbeheerders en andere operationele partners die in dit concept geïnteresseerd zijn voor hun eigen relaties of regio. In de loop van 2018 gaan wij actief de mensen en organisaties aanwerven die ons kunnen bijstaan in het begeleiden van huurders. Dat zijn, naast de vastgoedbeheerders in de verschillende regio’s, in het bijzonder sociaal- en maatschappelijk werkers, WMO-adviseurs en deskundigen op het gebied van begeleid zelfstandig wonen.

Modulair Wonen

Wij bieden 2 basisvormen aan:

Short Stay

De woonunits zijn voorzien van een woonkamer, een keuken, twee slaapkamers, een badkamer met toilet en een hal. De totale oppervlakte is ca. 60 m². Alle vertrekken zijn rolstoel en rollator toegankelijk.

Long Stay

De woonunits zijn voorzien van een woonkamer, een keuken, twee slaapkamers, een badkamer met toilet en een hal. De totale oppervlakte is ca. 70 m². Alle vertrekken zijn rolstoel en rollator toegankelijk.

Bij bestelling van een nieuwe unit heeft u een wachttijd, maar kunt u meedenken over de invulling van verschillende opties en afwerkingen.

Dit bedrag wordt gepersonaliseerd. Het is o.a. afhankelijk van de waarde van de woning die u achterlaat, voor welke periode u denkt de modulaire woning te gebruiken en welk type woning u kiest. In bijzondere gevallen – bijvoorbeeld wanneer u uw woning tussentijds ook al alvast aan Thuisborg wil verkopen, zijn veel hogere maandelijkse uitkeringen bespreekbaar.

In de meeste gevallen ontvangt u dit bedrag netto. Raadpleeg voor uw persoonlijke omstandigheden ook een belasting- of subsidie adviseur.

Ja, dat is bespreekbaar. U gaat dan een huur betalen afhankelijk van uw inkomsten, het type woning en de periode van bewoning. U moet denken aan een bedrag tussen de ca. EUR 800,- en EUR 1.000,-

Thuisborg stelt de modulaire woning beschikbaar en neemt de kosten van transport, plaatsing, vergunning en verzekering voor zijn rekening.
U betaald alleen de aansluitkosten. (Kan op het netwerk van de woning) Per gemeente na te vragen.

Thuisborg regelt de plaatsing van de woning voor u binnen Nederland en verzorgt waar nodig de vergunning bij de gemeente. In geval van plaatsing in het buitenland maken wij een aparte offerte voor het transport. Plaatsing van woningen buiten Nederland is alleen mogelijk in combinatie van beheer van uw vrijkomende woning in Nederland.

De woningen worden niet gemeubileerd opgeleverd. Wij bieden een bijzondere korting aan in combinatie met onze partner (Hestiva) voor de inrichting van woningen. U krijgt 20% korting op de gehele collectie van Interieur.Hestiva.nl wanneer u gebruikmaakt van de modulaire woning. Vraag om de kortingscode bij uw accountmanager.

U moet rekening houden met dat de woning niet direct klaar staat. Dit om rekening te kunnen houden met uw persoonlijke wensen. In combinatie met het intake- en offerte proces duurt het gemiddeld 8 weken voordat de woning kant en klaar is. In combinatie met een eventueel vergunningstraject bij de gemeente kan het totale traject ca. 12 weken duren.

De indeling is standaard maar wel bespreekbaar.

De woningen hebben een energielabel B. Als maatschappelijke onderneming stimuleert Thuisborg het gebruik van een zonne-energie installatie.

Ja. In combinatie met ons Estate Plan kunnen wij uw eigen woning direct aankopen en u een nieuwe modulaire woning leveren. U ontvangt dan maandelijks een deel van de waarde van uw eigen woning. Deze uitkering kan oplopen tot EUR 7.000 per maand, bovenop de vergoeding tot EUR 500 die u al ontvangt uit het beheer van uw vrijkomende woning. U ontvangt hier een aparte offerte voor die is afgestemd op uw wensen voor maandelijkse uitkering en einduitkering bij het verlaten van de modulaire woning. Hierdoor houdt u maandelijks een bedrag over afgestemd op uw eigen wensen en woont u in een nieuwe modulaire woning.

Investeren in Obligaties van Thuisborg

Woningwaarde Vastgoed Obligaties zijn obligaties en worden aangeboden door Thuisborg Finance B.V. Ze zijn bedoeld voor investeerders die willen beleggen in de prijsontwikkeling van de Nederlandse particuliere woningmarkt. Zie Vastgoed Obligaties.

Met de aangetrokken gelden worden hypotheekvrije, goed verkoopbare en langjarig verhuurde woningen bemiddeld en aangekocht. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het verzilveren van woningen, in de begeleiding van zowel huurders als investeerders, in de ontwikkeling van een online handelsplatform (Borgplaats) en in onze website als digitaal platform, met alle daaraan gekoppelde dienstverlening.

De term obligatie wordt vaak gebruikt in verband met de uitgifte van waardepapieren die door de Nederlandse overheid worden uitgegeven (‘Staatsobligaties’). Staatsobligaties bieden een gering risico met een doorgaans lager rendement. Obligaties kunnen ook door ondernemingen worden uitgegeven, waaronder door Thuisborg om er vastgoed mee aan te kopen of te ontwikkelen. In vergelijking met Staatsobligaties bieden de obligaties van Thuisborg een hoger rendement, tegen een hoger risico.

Ja, het is mogelijk om een obligatie te schenken aan een derde. De rechten op (eind-)uitkering, hoofdsom en rendement worden dan door Thuisborg op naam van de ontvanger geregistreerd. U ontvangt een certificaat op naam van deze persoon bij het afsluiten van schenking.

De obligaties die wij uitgeven, zijn standaard producten. De dienstverlening rondom uw huis wordt door Thuisborg volledig aangepast aan uw individuele situatie. Daarin kunnen wij dus rekening houden met de voordelen van een intensieve samenwerking.

In gelijke gevallen zullen huizenbezitters die ook al bij ons investeren, voorrang genieten bij transacties rondom hun woning. Gedeelde kostenvoordelen, wanneer u als huurder ook investeert in de obligaties van Thuisborg, kunnen leiden tot lagere huur-, transactie- of onderhoudskosten, al naar gelang de persoonlijke situatie en de mogelijkheden van de betrokken woning. Dit wordt geheel aangepast aan de persoonlijke wensen van de huurder.

Evenzo worden bestaande investeerders die op zoek zijn naar directe vastgoedinvesteringen, door ons persoonlijk op de hoogte gebracht van nieuwe bijzondere aanbiedingen.

In principe wordt eerst het eigen vermogen van Thuisborg als eerste aangesproken indien Thuisborg niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Thuisborg en haar holdingmaatschappij Soliditry B.V. hebben echter een beperkt vermogen (eigen vermogen plus garanties) om tegenvallers op te vangen. Dit betekent dat tegenvallende resultaten in de ontwikkeling van Thuisborg ook gevolgen kunnen hebben voor de obligatiehouders / deelnemers.

Deze vermelding betekent dat deze aanbieding van effecten door Thuisborg vrijgesteld is van de prospectusplicht zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht (‘Wft’), omdat daar een vrijstelling van beschikbaar is.

De meest bekende vrijstelling is de grens van € 5,0 miljoen. ‘Kleine’ aanbiedingen, die onder deze grens vallen, zijn daarmee automatisch vrijgesteld van de (Europese) prospectuswetgeving. De reden voor de vrijstelling is dat deze wetgeving te uitgebreid en duur is voor kleine aanbieders, waardoor het niet mogelijk is om dergelijke effecten zonder deze vrijstelling aan te bieden.

In het geval een aanbieder gebruik maakt van deze vrijstelling, schrijft de AFM een verplichte waarschuwingstekst voor, die op een voorgeschreven manier bekend moet worden gemaakt.

De standaard AFM vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de aanbieding maar informeert u enkel over het feit dat deze is vrijgesteld van de verplichting om een Wft-prospectus te publiceren. Er is wel degelijk toezicht van de AFM op de aanbieding van deze effecten van Thuisborg. Echter, dat toezicht is gebaseerd op de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc), niet op de Wet financieel toezicht (Wft).

Thuisborg werkt steeds binnen het toezicht van de AFM en heeft van tijd tot tijd ook afstemming met de AFM over haar aanbieding(en).

Het overleg met de AFM omvat zaken als:

– oprichtingskosten en voorinvesteringen,

– productvoorwaarden en – rendementsberekeningen,

– algemene voorwaarden en de structuur van de rapportage over de betrokken rechtspersonen,

– cash flow prognoses en de communicatie met investeerders.

Hierbij wordt vooral gekeken of alle essentiële informatie aan consumenten is verstrekt ten tijde van de overeenkomst in het kader van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet oneerlijke handelspraktijken. De AFM beoordeelt daarop gedurende de looptijd van de effecten of Thuisborg conform deze wettelijke beschermingsbepalingen handelt.

Deelname in de obligaties staat open voor natuurlijke- en rechtspersonen op basis van het informatiedocument en de voorwaarden van de obligaties.

De obligaties worden steeds uitgegeven voor aanbieding en verhandeling vanuit Nederland.

De obligaties zijn niet genoteerd aan een gereglementeerde markt waarop vraag en aanbod van effecten elkaar treffen. De obligaties kunnen daarom in de praktijk alleen onderhands worden verkocht. Voorwaarde daarbij is dat daarvoor ook instemming van Thuisborg is verkregen. Thuisborg zal andere obligatiehouders die hebben aangegeven in obligaties geïnteresseerd zijn, dan op verzoek contacteren. Maar u kunt zelf ook een koper vinden buiten de kring van bestaande obligatiehouders.

De belangrijkste zekerheid voor obligatiehouders wordt gevormd doordat Thuisborg slechts een beperkte aanbetaling doet op het onroerend goed dat zij in bezit krijgt. Als uitgangspunt geldt dat Thuisborg tot ca. 80% van de marktwaarde (afhankelijk van de gekozen aankoopformule en de persoonlijke wensen van de verkoper) zal investeren voor de aankoop van een hypotheekvrije, liquide woning.

Daarbij zal die woning ook getaxeerd worden – en waar nodig bouwkundig gekeurd – om er zeker van te zijn dat de (WOZ- en markt) waarde niet substantieel afwijken op het moment van aankoop. Dit betekent dat door deze wijze van aankoop Thuisborg naar verwachting beter in staat zal zijn om aan haar verplichtingen (waaronder de betaling van het rendement van de obligaties) jegens de obligatiehouders te voldoen.

Het inkomen van onze investeerders – het rendement of de rentevergoeding op de aangeboden effecten – wordt uiteindelijk betaald uit de huurvergoedingen die wij ontvangen van de senioren die hun huis aan ons verkocht hebben. Tijdens de looptijd van de investeringen die wij aanbieden kunnen wij vooraf bepalen welke maximale huur nog als maatschappelijk verantwoord kan gelden in verhouding tot de waarde van de woningen die ermee worden aangekocht. Dit maximum – een redelijke huur – bepaalt de maximale uitkeringen op de aangeboden effecten.

Daarbij komt, dat de aangeboden rendement vergoeding moet worden afgezet tegen de zekerheid die deze investering biedt. Uiteindelijk gaat het – als wij ons werk goed doen – om de aankoop van uitvoerig geëvalueerde, goed gedocumenteerde liquide Nederlandse woningen die periodiek onderhouden worden, met tevreden huurders die daar nog lang in willen blijven wonen.

De doelgroep bestaat over het algemeen uit senioren. Veel senioren hebben een beperkt inkomen, maar wel overwaarde in hun woning. Als zij die overwaarde mogen vrijmaken, kunnen zij langer in hun eigen huis blijven wonen. Echter, banken en andere aanbieders van financiële producten bieden deze groep slechts beperkte mogelijkheden om hun overwaarde te verzilveren. Dan zou je kunnen denken aan de optie om de woning maar te verkopen en vervolgens een andere woning te gaan huren, of een kleiner huis te kopen. Maar een grote groep senioren wil helemaal niet verhuizen. Bij veel mensen is er de wens en behoefte om zo lang mogelijk in het eigen huis te blijven wonen en men is bereid daarvoor het vermogen in dat huis te gebruiken om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld ter aanvulling op het pensioen of voor additionele (toekomstige) zorg. Uit verschillende onderzoeken is deze wens naar voren gekomen.

De Algemene Consumentenvoorwaarden, te downloaden op de website van Thuisborg, zijn bedoeld voor de dienstverlening rondom het verzilveren van woningwaarde en de woonbegeleiding van huurders. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankoop van de effecten van Thuisborg.

Alle effecten van Thuisborg worden uitgegeven in overeenstemming met de voorwaarden, zoals opgenomen in de akte van die producten. Daarin is steeds expliciet opgenomen, dat in geval van strijdigheid of mogelijke onduidelijkheid de specifieke bepalingen van de akte van het financiële product, voorrang vinden boven andere vormen van informatieverstrekking over dat product.

Verzilveren

Wanneer Thuisborg een woning aankoopt dan valt die aankoop onder de voorwaarden van het Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan of het Thuisborg Estate Plan.

Het Woningwaarde Verzilverplan is de basisvorm van dienstverlening die de verkoop en terug huur van woningen bereikbaar maakt voor woningbezitters. Deze dienstverlening omvat ook de begeleiding in de overgang van koop- naar huurwoning, het beheer en het onderhoud van die woning en – uiteindelijk – de eindverkoop van die woning, met alle daaraan gerelateerde of gelieerde producten en diensten.

Voor investeerders is ook de mogelijkheid geopend om online op Borgplaats het rechtstreekse bezit van een verzilverde woning te verwerven of, naar keuze, een rechtstreeks recht van eerste hypotheek daarop. Zie ook de veel gestelde vragen hieronder bij Over Borgplaats.

Naast de marktwaarde of de waarde van de woning in het economische verkeer, houdt Thuisborg ook rekening met de WOZ-waarde van woningen, omdat deze waarde voor iedere huizenbezitter beschikbaar is. Het is een objectief punt om een gesprek over woningwaarde mee te beginnen.

Uiteindelijk is de waarde van de woning of de hoogte van onze aanbetaling niet het enige dat telt, maar een onderdeel van het product als geheel. Onze opbrengsten moeten komen uit een verantwoord beheer van een woning, samen met de huurder, over de loop van een groot aantal jaren. Om deze reden kiezen wij voor een transparante maatstaf als uitgangspunt van wat wij verantwoord als aanbetaling op een woning kunnen bieden, zonder daarmee iemand tekort te doen of de risico’s voor onze investeerders te groot te maken.

Naar keuze van investeerder en woningverkoper kunnen onze transacties en voorstellen ook steeds in commerciële marktwaarde worden uitgedrukt en afgesloten. In alle gevallen zal er ook steeds een onafhankelijk taxateur gevraagd worden om de marktwaarde vast te stellen (op basis van een NWWI-taxatie) voordat wij een transactie aangaan.

In veel gevallen zal een woning door de eigenaar of diens adviseur of makelaar anders geprijsd worden dan dat de overheid of een makelaar dat doet. Dat kan een aantal verschillende oorzaken hebben. Wat voor Thuisborg in de eerste plaats van belang is, is dat er geen sprake is van onverwachte eigenschappen van de woning. Daarom zullen wij steeds de woning onafhankelijk laten taxeren en waar nodig bouwtechnisch laten keuren.

Waar het uiteindelijk om gaat, is wat de waarde van de woning is na afloop van de overeengekomen verhuurperiode. Dat is van veel groter belang voor het rendement van de verkoper/huurder. Deze waarde wordt bepaald door zaken in de algemene economie, die vaak op de lange termijn een veel grotere impact hebben dan alleen de waarde zelf op moment van aankoop daarvan.

Om deze reden beginnen wij met een standaard waarde, om dan vervolgens de begeleiding en de einduitkering samen met u te maximaliseren. Wij maken met u een plan rondom de aanpassingen, het beheer en het onderhoud van de woning voor de komende jaren.

Wanneer u een beroep doet op onze dienstverlening, dan brengt dat natuurlijk kosten met zich mee. Wanneer er geen noodzaak is om uw woning te verkopen, bijvoorbeeld omdat u zo al over voldoende financiële middelen beschikt, dan kan het goed zijn dat u ons in het geheel niet nodig heeft, omdat u niets hoeft met uw woning.

In de praktijk komen wij wel mensen tegen die, ook al hebben ze voldoende middelen, toch nu al hun huis willen verkopen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer ze dat alvast willen regelen voor een partner die naar verwachting langer leeft, maar minder zakelijk is ingesteld, of wanneer u zich wilt ontzorgen voor wat betreft het onderhoud van de woning. Zie ook onze ‘Praktijkvoorbeelden’ elders op de website.

Woningen die wij zelf niet direct aankopen, houden wij binnen ons Woningwaarde Verzilverplan en ons Woningwaarde Estate Plan in portefeuille voor de zoekwensen van onze partner investeerders. Vondellaan Vastgoed Beheer B.V. – een groepsmaatschappij van Thuisborg – kan vervolgens de interesse peilen bij deze investeerders door plaatsing op Borgplaats.

Over Borgplaats

Borgplaats is hét online platform dat bemiddelt bij het matchen van verkopers en investeerders en dat oplossingen biedt voor de Nederlandse huizenmarkt.

Borgplaats is ondergebracht bij Vondellaan Vastgoed Beheer B.V., een groepsmaatschappij van Thuisborg op Borgplaats.

Door grote belangstelling kan Thuisborg helaas niet alle woningen in één keer verzilveren. Woningen die wij niet direct aankopen komen in aanmerking voor plaatsing op Borgplaats. Een aantal bijzondere woningen houdt Thuisborg in eigen portefeuille voor directe aankoop door een selectie van haar investeerders.

Borgplaats brengt investeerders en woningeigenaren bij elkaar zodat zij langer van hun woning kunnen blijven genieten. De investeerders kopen woningen en verhuren deze direct aan de verkoper terug. De verkoper krijgt zo weer de beschikking over het vermogen dat eerst in het huis vastzat. Wij streven naar eerlijke aankoopprijzen en betaalbare huren. Dat vertaalt zich in een maatschappelijk verantwoord rendement voor investeerders en huizenkopers.

Ja, de plaatsing op Borgplaats is vrijblijvend zolang de gepresenteerde informatie op de website anoniem is. Om deze reden wordt er vaak ook gewerkt zonder foto of exacte locatie-aanduiding van de woning, hoewel deze gegevens wel getoond kunnen worden zodra u daar instructie toe geeft. Plaatsing op Borgplaats is bedoeld om de eerste interesse van investeerders te peilen en verplichten u tot niets. Plaatsing kan zonder het ondertekenen van een opdracht tot dienstverlening.

Onze algemene consumentenvoorwaarden zijn wel steeds van toepassing op deze dienstverlening. Er worden op of via Borgplaats geen (persoons-)gegevens getoond anders dan uw postcode regio. De woning krijgt dan een – anoniem – ID nummer, bestaande uit de cijfers van uw postcode en volgnummer. Mocht er sprake zijn van een mogelijke match, dan houden wij u op de hoogte van alle daarop volgende ontwikkelingen.

Ja, u kunt uw woning bij anonieme plaatsing op ieder gewenst moment weer van Borgplaats afhalen, zonder dat u daarvoor kosten verschuldigd bent.

Opdracht tot dienstverlening

De opdracht tot dienstverlening dient door u vooraf te worden ondertekend wanneer wij actief werkzaamheden gaan verrichten om uw woning de (doen) verzilveren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer uw woning op Borgplaats niet anoniem geplaatst wordt (bijvoorbeeld bij opname van adresgegevens en/of foto’s) of wanneer wij (bemiddelings)werkzaamheden moeten gaan (laten) verrichten, waaronder het inschakelen van een makelaar voor taxatie en/of het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Natuurlijk is daar ook sprake van wanneer wij zelf bemiddelen (onder meer bij bezichtigingen) vanwege verzilvering van uw woning door een investeerder.

Wanneer wij – op basis van de door u verstrekte gegevens – geïnteresseerd zijn in uw aanvraag tot verzilvering, zullen wij contact met u opnemen en een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast kunnen wij u ook een bezoek brengen om te kijken of en hoe we uw woning op Borgplaats opnemen. Wij vinden persoonlijk contact erg belangrijk. Bij het tekenen van de opdracht tot dienstverlening komen wij zeker bij u thuis langs voor een persoonlijk gesprek. Als wij geen mogelijkheden zien op basis van uw aanvraag zullen wij geen persoonlijk gesprek aangaan.

Met betrekking tot het intrekken, opschorten van de opdracht door de opdrachtgever of wegens het van rechtswege beëindigen ervan, is opdrachtgever, aan Thuisborg een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de met Thuisborg gemaakte (tarief)afspraken, indien en voor zover van toepassing.

U heeft na ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Wanneer u het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd al kosten te gaan maken, kunt u eerst aan ons (binnen drie werkdagen na opdrachtbevestiging) schriftelijk/per email verzoeken de dienstverlening 14 dagen op te schorten. U maakt in dat geval gebruik van de 14 dagen bedenktijd, zonder dat er kosten worden gemaakt. Indien u dat niet aangeeft binnen die drie werkdagen of indien u na deze periode van 14 dagen de opdracht intrekt of onderbreekt, kunnen wij u een vergoeding ter hoogte van de met Thuisborg gemaakte (tarief)afspraken in rekening brengen, indien en voor zover van toepassing.

Wanneer Thuisborg de opdracht aan u teruggeeft, kan zij alleen de gemaakte kosten (aan derden) in rekening brengen (bv. van de taxatie en/of bouwkundige keuring), maar niet haar standaard uurtarief of eigen kosten vanwege intrekking of gemiste inkomsten daaruit.

Wanneer u als woningverkoper al eerder een opdracht tot dienstverlening aan een makelaar heeft gegeven voor de verkoop van de woning, dan zal Thuisborg bij een transactie via Thuisborg de standaard intrekkingskosten van die opdracht in mindering brengen op haar eigen bemiddelingsvergoeding. In dat geval betekent dat voor u dat u geen dubbele kosten maakt. Laat u vooraf hierover bij Thuisborg informeren wanneer er sprake is van bijzondere afspraken met derden, waaronder woningmakelaars.

Taxatie en bouwtechnische keuring

Wanneer Thuisborg geïnteresseerd is in een woning zal zij mogelijk eerst opdracht geven aan haar eigen taxateur om een oordeel af te geven over de marktwaarde van de woning. In dat geval zal Thuisborg op basis van deze indicatieve waardebepaling met een voorstel kunnen komen en e.e.a. verder kunnen bespreken met de woningverkoper.

Zodra bovenstaande is uitgevoerd zullen wij de daadwerkelijke taxatieopdracht te verstrekken aan een onafhankelijk makelaar die NWWI gecertificeerd is. Uiteindelijk zal deze getaxeerde waarde het uitgangspunt vormen in de gehele transactie en in het bijzonder voor ons aanbod aan u als woningbezitter.

Thuisborg zal – waar zij dat nodig acht – een bouwtechnische keuring laten plaatsvinden waarvan de resultaten worden vastgelegd in een bouwkundig rapport.

Wat voor Thuisborg in de eerste plaats van belang is, is dat er geen sprake is van onverwachte eigenschappen van het onroerend goed. Voordat Thuisborg tot aankoop van het desbetreffende onroerend goed overgaat c.q. voordat Thuisborg een koopovereenkomst en een verhuurovereenkomst zal ondertekenen, dient middels een onafhankelijke makelaar/taxateur en gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) de waarde in het economisch verkeer ofwel de vrije verkoopwaarde vast te zijn gesteld. Hiermee is de objectiviteit van de waardebepaling gewaarborgd.

De bevindingen van de taxatie worden vastgelegd in een taxatierapport. Een taxatierapport geeft echter geen inzicht in de bouwkundige staat van het onroerend goed, wel wordt de onderhoudsstaat bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Daarom zal, waar Thuisborg dat nodig acht, naast een taxatie een bouwtechnische keuring plaatsvinden waarvan de resultaten worden vastgelegd in een bouwkundig rapport. De bouwkundige toestand van het onroerend goed dient te zijn opgenomen in een daartoe opgesteld bouwkundig rapport dat voldoet aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het bouwkundig rapport geeft samen met het taxatierapport een objectief beeld van de waarde van het onroerend goed.

Een bouwtechnische keuring is een professionele, complete visuele beoordeling van de totale onderhoudsstaat en de bouwtechnische aspecten van een woning. De opzet van de keuring is onder meer om gebreken te ontdekken die mogelijk voor problemen kunnen zorgen en/of tot (hoge) kosten kunnen leiden. Deze aspecten kunnen van invloed zijn op de beslissing omtrent het wel of niet aankopen van een woning.

Tijdens een bouwtechnische keuring komen zaken aan de orde als:

 • De fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
 • De riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
 • De bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
 • De staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • De technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • De staat van puien, kozijnen, ramen, deuren e.d.
 • Een visuele beoordeling van de technische staat van de cv-installatie.
 • Een visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Een visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken.
 • Een visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen.
 • Een oordeel over de staat van eventuele schuren, garages en opstallen.
 • Het vaststellen van de aanwezigheid van een loden waterleiding, asbest of het risico van koolmonoxide e.d.
 • Een kostenraming inclusief de direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief (inspectie zonder het object te beschadigen). Asbest zal bijvoorbeeld worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kan middels deze inspectie niet totaal worden uitgesloten. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d. zichtbaar worden vallen derhalve buiten de scope van deze visuele inspectie.

De kosten van de taxatie en de bouwkundige keuring worden later uiteindelijk bij u in rekening gebracht en worden in mindering gebracht op het bruto verkoopresultaat bij doorverkoop van de woning, bij afloop van de huurperiode.

De data van de taxatie en de bouwtechnische keuring dienen voldoende recent te zijn, en daarmee in principe te liggen in de drie maanden die voorafgaan aan de datum van ondertekening van de definitieve koop- en verhuurovereenkomst.

Indien de koop- en verhuurovereenkomst niet tot stand komt na het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening, dan kan Thuisborg een vergoeding ter hoogte van de met Thuisborg gemaakte (tarief)afspraken in rekening brengen, indien en voor zover van toepassing.

De vrije verkoopwaarde is de waarde van een woning die in volledig eigendom leeg en onbezwaard kan worden overgedragen op de vrije markt in de normale situatie van vraag en aanbod. Het is de waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.

Aankoopformule

Thuisborg werkt bij het Woningwaarde Verzilverplan vanuit een standaard aankoopformule waarbij aanpassingen mogelijk zijn. Er kan dus maatwerk geleverd worden.

Thuisborg gaat bij de berekeningen uit van de getaxeerde waarde in het economisch verkeer van de woning (ofwel de vrije verkoopwaarde) en een bepaald verzilverpercentage daarvan (de ‘koopsom’). Een deel zal vooraf bij de aankoop worden uitgekeerd (de aanbetaling vooraf op de koopsom) en het overige deel bij doorverkoop van de woning (het ‘restant koopsom’). Daarbovenop bevat de formule een winstdelingsregeling voor de verkoper/huurder bij positieve waardeontwikkelingen van de woning. U ontvangt daarboven in de meeste gevallen ook nog een percentage van het netto resultaat bij doorverkoop van de woning (de ‘winstdeling woningverkoper’). Voorts zal gedurende de afgesproken huurperiode door de verkoper/huurder een maatschappelijk verantwoorde huur worden betaald, met huurvergoedingen gebaseerd op de hoogte van het bedrag dat de verkoper/huurder vooraf krijgt uitbetaald.

Zie hiervoor ook onze Calculator. De calculator geeft aan onder welke voorwaarden Thuisborg uw woning zou kunnen aankopen. De via de calculator gegeven indicatie vormt in geen enkel opzicht een garantie van daadwerkelijk resultaat of uitkering. Op het gebruik van deze calculator zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden van Thuisborg van toepassing.

De kosten genoemd bij aanvang verzilveren (aankoopkosten, -lasten, -heffingen en -vergoedingen) en de kosten bij doorverkoop van de woning aan het einde van de huurtermijn worden in mindering gebracht op het bruto verkoopresultaat; de opbrengst van de woning bij doorverkoop na afloop van de verhuurperiode. De aankoop- en verkoopvergoeding voor Thuisborg worden alleen in rekening gebracht voor zover de waarde van de woning daar voldoende voor gestegen is.

Concreet betekent dit voor u:

Thuisborg neemt als nieuwe woningeigenaar het risico van waardedeling over van de woning verkoper en draagt na verkoop de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van de woning.

Thuisborg betaalt tenminste 80% van de marktwaarde van de woning en kan daar bovenop een winstdeling met de woningverkoper overeenkomen voor het geval de woning gedurende de periode van verhuur verder in waarde stijgt.

In het geval zoals weergegeven in de calculator, wanneer er een winstdeling is afgesproken, rekent Thuisborg 3% van de woningwaarde bij aanvang van de verhuurperiode en 10% van de woningwaarde na afloop van de verhuurperiode, wanneer de woning doorverkocht zal worden. Deze 3% en 10% worden alleen in rekening gebracht voor zover de waarde van de woning daarvoor voldoende is gestegen en de woning verkoper eerst zijn minimale vaste 80% van de oorspronkelijke woningwaarde ontvangen heeft. Zie ook het overzicht van de berekeningswijze bij de veel gestelde vraag: ‘Hoe wordt het netto resultaat berekend?’

Afhankelijk van de afgesproken dienstverlening kan Thuisborg extra kosten voor verhuurbeheer in rekening brengen. De calculator op de site houdt daar geen rekening mee.

De aankoopkosten van de woning, waaronder met name de overdrachtsbelasting, de kosten van de makelaar en notaris en de kosten van taxatie en de bouwkundige keuring (gemiddeld geschat op ca. 4,5% van de vrije verkoopwaarde) worden in het geval van aankoop voor Thuisborg zelf, door Thuisborg voorgefinancierd. Deze dient u dan niet bij aanvang te betalen (afgezien van bijzondere afspraken over bijvoorbeeld het zelf vooraf betalen van een taxatie en/of bouwkundige keuring). Deze kosten worden per saldo later bij u in rekening gebracht als vermindering van het bruto verkoopresultaat bij de uiteindelijke doorverkoop van de woning, wanneer u de woning verlaat.

Vanaf het moment dat u geen woningeigenaar meer bent hoeft u bepaalde kosten niet meer te voldoen. Hierbij valt onder meer te denken aan het eigenaarsdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB) en de eventuele bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Tenzij anders overeengekomen in specifieke gevallen betaalt Thuisborg de bijdrage VvE tot een bepaald, vooraf vastgesteld en geïndexeerd, maximum bedrag per maand. Daarnaast zal Thuisborg, in geval van aankoop voor Thuisborg, zelf een opstalverzekering afsluiten voor de woning en de kosten daarvan dragen.

De aanbetaling vooraf op de koopsom ontvangt u na het passeren van de overdrachtsakte bij een door Thuisborg aan te wijzen notaris.

Wanneer de woning wordt doorverkocht op het moment dat de bewoning daarvan eindigt, dan is een uitkering mogelijk en ontvangt u het restant koopsom. Wij streven er naar de woning zo snel mogelijk door te verkopen na afloop van de bewoning daarvan. De periode die daarvoor nodig is hangt natuurlijke mede af van de marktomstandigheden.

Het netto resultaat betreft het resultaat van het bruto verkoopresultaat, na aftrek van:

 • De verkoopvergoeding voor Thuisborg;
 • De kosten om de woning verkoop gereed te maken, waaronder de kosten van de verkopende makelaar namens Thuisborg en de kosten van woningaanpassing in verband met het uitvoeren van eventueel achterstallig onderhoud;
 • De aflossing van de totale financiering van de woning. Deze financiering bestaat uit de volgende onderdelen:
  • de aanbetaling vooraf op de koopsom;
  • alle aankoopkosten van de woning, waaronder met name de overdrachtsbelasting, de kosten van de makelaar en notaris en de kosten van taxatie en keuring;
  • de aankoopvergoeding voor Thuisborg (vanwege bemiddeling/opdracht tot dienstverlening);
  • de reservering door Thuisborg in het Garantiefonds en onderhoudsdepot;
 • Het nog te betalen restant koopsom bij doorverkoop van de woning.

Zie ook de veel gestelde vraag ‘Kosten en Vergoedingen’. De vergoedingen voor Thuisborg bij aankoop en bij doorverkoop worden alleen in rekening gebracht voor zover er daarvoor voldoende meeropbrengst is bij verkoop van de woning (einde huurtermijn). Voor zover dat niet het geval is worden deze kosten gedragen door Thuisborg. Kortom de verkoper ontvangt in alle gevallen tenminste 80% van de marktwaarde van de woning, en daarboven een mogelijke winstdeling.

Ja, Thuisborg levert maatwerk waarmee aanpassingen mogelijk zijn vanuit de standaard aankoopformule. U kunt met Thuisborg bijvoorbeeld ook afspreken dat u de aanbetalingen op de koopsom in meerdere kleinere porties uitbetaald wilt krijgen of deze te verrekenen met de te betalen huur(termijnen).

U ontvangt de eerste betaling op de koopsom met het passeren van de overdrachtsakte bij een door Thuisborg aan te wijzen notaris. Thuisborg zal rechtstreeks de juridische eigendom houden van de woning voor de duur van de huurovereenkomst. Wilt u meer of andere vormen van zekerheden, dan kunnen wij hiervoor oplossingen aanbieden die passen bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Nee, het bedrag van het restant koopsom en uw percentage van het netto resultaat (de ‘winstdeling woningverkoper’) wordt altijd uitgekeerd door Thuisborg. In beginstel zal dat dan zijn aan de langstlevende bij doorverkoop van de woning. In het geval dat er uitsluitend nog erfgenamen zijn, dan worden deze bedragen aan de boedel van uw nalatenschap/aan uw erfgenamen uitgekeerd.

Thuisborg koopt Nederlandse woningen met een vrije verkoopwaarde tussen ca. EUR 200.000 en ca. EUR 500.000. De woning dienen in beginsel op eigen grond te staan, er mag in beginsel ook geen erfpacht op zijn gevestigd (tenzij de erfpacht is/kan voor een lange periode (worden) afgekocht). Monumentale panden hebben uiteraard speciale eisen, dit moet per woning bekeken worden.

In het geval van aankoop van een appartement zal wel nader gekeken moeten worden naar bijkomende servicekosten, de VvE bijdrage en in hoeverre deze redelijk zijn voor de begrippen van Thuisborg. Mogelijk kunnen deze kosten na verkoop ook gedeeltelijk aan de huurder worden doorberekend. Hiervoor wordt vooraf apart een individuele regeling overeengekomen met de verkoper.

Nee, u kunt vrijblijvend een aanvraag indienen en bent nergens toe verplicht.

Wanneer Thuisborg aan u een bod of een aanbieding doet is dit vrijblijvend. Het is dan ook onder voorbehoud van een geaccepteerde taxatie, een bouwtechnische keuring en acceptatie van de voorwaarden zoals opgenomen in het Woningwaarde Verzilverplan of het Estate Plan van Thuisborg. Zie hierover ook Algemene Consumentenvoorwaarden van Thuisborg zoals die van toepassing zijn op een dergelijke indicatie.

Nee, niet op alle woningen brengen wij een bod uit. Soms is het zo dat de huidige vraagprijs van een woning in vergelijking met de huidige marktwaarde (veel) te hoog is of dat de periode waarin de transactie afgerond zou moeten gaan worden (veel) te kort is. Wij zullen dan geen bieding uitbrengen.

De wettelijke bedenktijd (bescherming voor de particuliere kopers) geldt niet voor Thuisborg wanneer Thuisborg uw woning aankoopt. Wij kopen immers bedrijfsmatig en dan geldt de wettelijke bedenktijd niet.

U kunt uw koopwoning aan Thuisborg verkopen en weer terug huren van ons wanneer u nog een lopende hypotheek heeft. Dit hangt mede af van de hoogte van het uitstaande bedrag. De bestaande hypotheek zal dan immers eerst door Thuisborg ingelost moeten worden. Deze aflossing wordt dan ingehouden op de koopsom.

Met de opbrengst van de woning bij verkoop dient de openstaande hypotheek en eventuele achterstanden en de beslagen te worden afgelost. Als deze opbrengt niet voldoende is dan zal er toestemming verkregen moeten worden van hypotheekverstrekker(s) of beslaglegger(s). Thuisborg en de notaris kunnen u hierbij begeleiden. U kunt contact met ons opnemen om alle mogelijkheden te bespreken.

Huur

Bij het aangaan van de koopovereenkomst van de woning zal de verkoper onlosmakelijk daarmee verbonden een huurovereenkomst aangaan met Thuisborg. Dit zal in beginsel een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn. Thuisborg maakt er zich steeds sterk voor, dat u altijd in uw woning kunt blijven wonen zolang u dat zelf wilt.

U betaalt als huurder een verlaagde basis huurvergoeding aan Thuisborg (dit bedrag wordt door de Calculator indicatief aangegeven). Het huurbedrag van de calculator is een indicatie. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, de aanvullende diensten vanwege de woonbegeleiding en bijvoorbeeld de zekerheid van ontvangst van huurpenningen of de persoonlijke afstemming rondom het onderhoud van de woning kunnen aanvullende persoonlijke kosten in rekening gebracht worden. Deze worden van geval tot geval vooraf gespecificeerd overeengekomen. Daarnaast komen de overige door huurders te betalen bedragen en heffingen voor rekening van u als huurder. Daaronder vallen kosten als gebruiker van de woning (rioolheffing, waterschapsbelasting voor huurders en afvalstoffenheffing, plus het gebruikersdeel van de onroerend zaak belasting (OZB)), en de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, elektra, water, warmte en internet). U kunt ervoor kiezen – in overleg met Thuisborg – om het onderhoud van de woning geheel of gedeeltelijk zelf te (blijven) regelen en te betalen, of deze door ons te laten doen.

Thuisborg baseert de door u te betalen huurvergoeding voor het belangrijkste deel op de hoogte van de aankoopvergoeding die u vooraf ontvangt. Dit betekent dat als u een hoger bedrag wenst te ontvangen als aanbetaling op de koopsom, uw huurprijs omhoog zal gaan. Wij gaan graag samen met u na wat voor u de beste mogelijkheden zijn.

Ja, voor wat betreft de huurprijzen wordt in beginsel uitgegaan van huurindexatie op basis van inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (het ‘CBS’). Dit betekent dat de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Dit is ook het cijfer dat wij gebruiken om het rendement voor de investeerders in onze woningen mee te berekenen.

Ja, dat mag, maar dit hangt af van de gehanteerde aankoopformule. Het vooruit te betalen bedrag aan huurpenningen wordt dan in mindering gebracht op c.q. wordt verrekend met het te betalen restant koopsom. Er vindt dan in beginsel geen huurindexatie plaats over de betaalde periode en er worden dan in beginsel geen extra kosten in rekening gebracht voor het verhuurbeheer.

Onder- of doorverhuur is na verkoop alleen nog toegestaan met instemming vooraf van Thuisborg.

U mag altijd de huur opzeggen, ook wanneer de huurovereenkomst nog niet is verlopen. Thuisborg zal ook in dat geval dezelfde kosten en bedragen in rekening brengen. Zie over deze kosten en bedragen de vraag: Hoe wordt het netto resultaat berekend?.

De huurovereenkomst blijft ongewijzigd en de langstlevende gehuwd of geregistreerd partner kan in de woning blijven wonen. In het geval dat u beiden komt te overlijden wanneer de huurovereenkomst nog loopt, eindigt daarmee ook de huurovereenkomst. Een eventueel overgebleven vooruitbetaald huurbedrag zal dan worden uitgekeerd aan de erfgenamen, inclusief het restant koopsom en uw percentage van het netto resultaat (de ‘winstdeling woningverkoper’) van de woning bij de eerstvolgende doorverkoop.

De huurovereenkomst blijft ongewijzigd en uw gehuwd of geregistreerd partner kan in de woning blijven wonen. In het geval dat u beide naar een verpleeghuis gaat, kunt u de huurovereenkomst steeds opzeggen. In dat geval hoeft u geen huurvergoedingen meer te betalen.

Ja, ter zake van het eigendomsrecht en de huurovereenkomst zal Thuisborg gerechtigd zijn om haar rechten en verplichtingen als verhuurder over te dragen aan een rechtsopvolger of enige derde (geheel of gedeeltelijk) in haar plaats te stellen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer Thuisborg een pakket woningen doorverkoopt aan een institutionele belegger. Dit betekent dat deze rechtsopvolger dan de rechtsverhouding van verhuurder ten opzichte van huurder kan overnemen.

De afspraken zoals opgenomen in de koop- en huurovereenkomst blijven dan overeind. In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat koop geen huur breekt (zie art. 7:226 lid 1 BW). Dit wil zeggen dan de nieuwe woningeigenaar steeds volgens de wet verplicht is om een bestaande huurovereenkomst te eerbiedigen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor toetredende hypotheekhouders.

De regel dat de overgang van de onderliggende zaak de bestaande huurovereenkomst niet aantast, geldt niet alleen bij overdracht van de verhuurde zaak, maar ook bij andere wijze van eigendomsverkrijging. Als de verhuurde zaak bijvoorbeeld krachtens erfrecht op een nieuwe eigenaar overgaat, moet deze steeds volgens de toepasselijke wettelijke regelingen evengoed de lopende huurovereenkomst eerbiedigen.

Wanneer de afgesproken huurperiode afloopt, dan heeft u drie opties:

 • Allereerst kunt u er voor kiezen om de woning door Thuisborg te laten verkopen aan derden. In dit geval dient u te verhuizen en ontvangt u bij doorverkoop van de woning het restant koopsom en uw percentage van het nettoresultaat (de ‘winstdeling woningverkoper’).
 • Een tweede optie is dat u de woning van Thuisborg terugkoopt. Ook in dit geval ontvangt u van ons het restant koopsom en uw percentage van het nettoresultaat, die dan verrekend worden met de terugverkoopvergoeding.
 • Een derde optie is dat u de woning blijft huren. De afgesproken huurperiode is dan afgelopen en u dient dan de hogere (marktconforme) huurvergoeding te betalen zoals dan al opgenomen in uw bestaande huurovereenkomst.

Thuisborg maakt er zich steeds sterk voor, dat u altijd zo lang in uw woning kunt blijven wonen als u dat zelf wilt. Wij hebben echter ook verplichtingen naar onze investeerders toe. Als u gewoon blijft wonen en de woning niet verlaat na de afgesproken huurperiode, dan zult u in ieder geval een hogere (marktconforme) huur dienen te betalen. De hoogte en de manier van berekening en betaling daarvan worden overigens steeds vooraf al opgenomen in uw huurovereenkomst wanneer wij de woning aankopen, zodat u steeds vooraf weet waar u aan toe bent. Zolang u blijft wonen, ontvangt u geen restant koopsom en winstdeling. Deze komen immers pas beschikbaar bij doorverkoop van de woning. U zult dus moeten overwegen of het wel voordelig voor u is om te blijven wonen.

Gedurende de afgesproken huurperiode is de hoogte van de huur verlaagd. Na de afgesproken huurperiode zal de marktconforme huurprijs van de dan geldende vrije verkoopwaarde van de woning bedragen. Verlenging van de periode kan geschieden in overleg tussen de huurder en Thuisborg.

Wanneer u vanwege brand of andere oorzaken de woning (tijdelijk) niet meer kunt bewonen, zult u een alternatieve en vergelijkbare woonruimte moeten betrekken. U heeft daarbij de dekking en voorzieningen die gelden vanwege de overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij (opstalverzekering). Wanneer uw woning voor Thuisborg aangekocht wordt, sluit Thuisborg deze verzekering af. Thuisborg zal samen met de verzekeringsmaatschappij afstemmen en ervoor zorgen dat de woning waar mogelijk in de oude toestand wordt hersteld, waarna u deze eventueel weer kunt gaan bewonen. Indien door opzet of grove nalatigheid van de huurder een dergelijke situatie is ontstaan kan Thuisborg de huurovereenkomst beëindigen en kan de huurder een boete/schadevergoeding verschuldigd zijn aan Thuisborg. Ook zal de Winstdeling in dat geval lager kunnen uitvallen, vanwege een mogelijk vroegtijdige verkoop.

Onderhoud en (zorg)service

Thuisborg biedt verschillende mogelijkheden voor wat betreft onderhoud en (zorg)service. Zo kunnen wij bijvoorbeeld afspreken de woning voor u te onderhouden, maar het onderhoud van de tuin aan u over te blijven laten. Wilt u meer weten hierover dan kunt u met ons contact opnemen.

Ja, u kunt met Thuisborg bijvoorbeeld afspreken dat u zelf het klein en dagelijks onderhoud in de woning verzorgt als huurder en dat Thuisborg het groot onderhoud als eigenaar/verhuurder voor haar rekening neemt.

Wanneer een woningverkoper/huurder zelf het onderhoud wil blijven doen dan komen het (groot) onderhoud en de desbetreffende kosten voor risico en rekening komen van de woningverkoper/huurder, op grond waarvan deze ook de verplichting op zich neemt om de woning gedurende de huurperiode tenminste in dezelfde staat van onderhoud te houden zoals die bij aankoop door Thuisborg in de onafhankelijke taxatie en technische keuring werd vastgelegd. Na ondertekening van de koop- en verhuurovereenkomst zal de verkoper in overeenstemming met Thuisborg een Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) opstellen rondom de aanpassingen, het beheer en het onderhoud van de woning.

Het bedrag van het standaard verwachte onderhoud van de specifieke woning zit uiteindelijk bij de huurprijs inbegrepen. In geval van achterstallig onderhoud kan het bruto verkoopresultaat bij doorverkoop van de woning in mindering worden gebracht op het restant aankoopsom en op de winstdeling. Zie hierover ook de vraag: Hoe wordt het netto resultaat berekend? Dit betekent dus onder meer dat er bij het onderhoudsplan en tijdens de huurperiode in beginsel voor het onderhoud er geen kosten in rekening worden gebracht bij de woningverkoper/huurder die niet waren ingecalculeerd c.q. die niet waren voorzien.

Thuisborg zal dan een professioneel onderhoudsbedrijf inschakelen om het (groot) onderhoud uit te voeren. Thuisborg werkt samen met een aantal landelijk werkende onderhoudsbedrijven waarmee dan een meerjarig onderhoudsplan zal worden gemaakt, in beginsel voor de duur van de huurovereenkomst. De technisch dienst van het onderhoudsbedrijf zal het onderhoud en het opvolgen van storingen van u kunnen overnemen.

Nee, voor Thuisborg is dit in beginsel geen probleem. Thuisborg koopt graag alle soorten woningen, zowel in een perfecte staat, maar ook huizen met achterstallig onderhoud.

Uitleg Calculator

De Calculator geeft aan onder welke voorwaarden Thuisborg uw woning zou kunnen aankopen onder de voorwaarden van het Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan. Via de Calculator kan een woningeigenaar/verkoper zelf zijn voorkeuren voor huur, aankoop en verkoop invullen op basis waarvan bijvoorbeeld een indicatieve huurprijs kan worden berekend. De Calculator houdt rekening met de stijging van de waarde van de woning die wij verwachten voor de komende jaren en neemt de waardering van de woning als uitgangspunt bij het berekenen van de uitkeringen.

Wat de Calculator doet, is inzicht geven in de voordelen die wij met u willen realiseren in het duurzaam beheer van uw woning en in het optimaliseren van de eindopbrengst ervan wanneer u de woning verlaat. Daarnaast geeft het een maatstaf voor een eerste vergelijking van de huur (exclusief heffingen, toeslagen of kosten nutsvoorzieningen) in vergelijking met andere aanbiedingen of alternatieve oplossingen.

De Calculator houdt geen rekening met de bijzonderheden van uw woning of met de wensen en voorwaarden die er geen onderdeel van uitmaken. Aan de Calculator kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De via de Calculator gegeven indicaties vormen in geen enkel opzicht een garantie van daadwerkelijk resultaat, aankoop of uitkering.