Het Woningwaarde Estate Plan in Zeven Vragen

1. Voor wie is het product bedoeld? 1. Voor wie is het product bedoeld?
2. Waarom het Estate Plan in plaats van extra lenen bij een bank? 2. Waarom het Estate Plan in plaats van extra lenen bij een bank?
3. Hoeveel krijg ik voor mijn woning? 3. Hoeveel krijg ik voor mijn woning?
4. Hoe wordt de opbrengst van de woning aan mij uitgekeerd? 4. Hoe wordt de opbrengst van de woning aan mij uitgekeerd?
5. Wat is de regeling na afloop van de overeengekomen woonperiode? 5. Wat is de regeling na afloop van de overeengekomen woonperiode?
6. Hoe is het onderhoud van de woning geregeld? 6. Hoe is het onderhoud van de woning geregeld?
7. Hoe worden mijn woongenot en mijn woningopbrengst beschermd? 7. Hoe worden mijn woongenot en mijn woningopbrengst beschermd?

1. Voor wie is het product bedoeld?

Het Thuisborg Estate Plan is bedoeld voor woningeigenaren die het volledige eigendom van hun woning willen behouden, maar die wel een gedeelte van de waarde daarvan willen inzetten voor optimale fiscale vermogensplanning of voor aanvulling van pensioeninkomsten.

2. Waarom het Estate Plan in plaats van extra lenen bij een bank?

Omdat u niet leent, heeft u ook geen rentekosten. In plaats daarvan ontvangt u een aanbetaling op de toekomstige koopsom voor uw woning. In vergelijking met een ‘omgekeerde hypotheek’, ook wel genoemd ‘verzilverhypotheek’ of ‘opeethypotheek’, ontvangt u bij deze vorm van sale & lease back een hogere uitkering op uw woning in vergelijking tot wat u bij een bank zou kunnen lenen. Er is geen toets op uw inkomen. Zo lang u in uw woning wilt blijven wonen, blijft de woning in uw eigendom.

3. Hoeveel krijg ik voor mijn woning?

U ontvangt 90% van de waarde van uw woning, op basis van een onafhankelijke (NWWI-)taxatie.

4. Hoe wordt de opbrengst van de woning aan mij uitgekeerd?

Ieder jaar ontvangt u, of ontvangen uw kinderen of overige ontvangers, een uitkering ter hoogte van de jaarlijkse belastingvrije schenkingsvrijstelling. In 2019 is deze vrijstelling:

– EUR 5.428 per kind
– EUR 2.173 per overige ontvangers van een schenking

Wanneer u of uw partner de woning verlaat, kopen wij uw woning voor 90% van de oorspronkelijk getaxeerde woningwaarde, minus de gedane jaarlijkse uitkeringen.

5. Wat is de regeling na afloop van de overeengekomen woonperiode?

Wanneer u of uw partner de woning verlaten, koopt Thuisborg, of een andere door Thuisborg aangewezen partij, uw woning.

6. Hoe is het onderhoud van de woning geregeld?

Het onderhoud van uw woning en alle kosten van eigenaarschap blijven voor uw rekening. Wij maken vooraf afspraken over het onderhoud op basis van een meerjaren onderhoudsplanning (MOP). Desgewenst kunt u het onderhoud uitbesteden aan onze woningbegeleider Vondellaan Vastgoed Beheer. Wij stellen jaarlijks samen vast hoe het onderhoud wordt uitgevoerd.

7. Hoe worden mijn woongenot en mijn woningopbrengst beschermd?

U houdt alle rechten op uw woning die u bij aanvang al had, tot aan het moment dat u besluit dat u de woning wilt verlaten. Wij zullen een uittreksel van de koopovereenkomst bij het Kadaster vastleggen.  Wij kunnen vooraf, of gedurende de periode van bewoning na verkoop, van geval tot geval aanvullende regelingen en zekerheden overeenkomen naar aanleiding van:

  • De uitvoering van het onderhoud
  • De bewoning van de woning
  • De waardeontwikkeling van de woning
  • Veranderingen in de schenkingsvrijstelling

Mocht u komen te overlijden gedurende de periode van bewoning na verkoop, dan zullen alle resterende bedragen waar u zelf recht op heeft, door Thuisborg worden doorbetaald aan uw erfgenamen.

Houdt u nog recht op periodieke uitkeringen van de woningopbrengst? Wanneer Thuisborg daarmee in gebreke zou blijven, kunt u de verkoop uiteindelijk ontbinden. Houdt u een groot deel van uw uitkering nog van ons tegoed voor na afloop van de periode van bewoning? Dan kunnen wij aanvullende zekerheden stellen zoals een borg- of garantstelling, of een recht van eerste hypotheek.

Tot slot:

  • Heeft u een lopende hypotheeklening? Dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor het Thuisborg Estate Plan. Dit hangt af van de resterende looptijd en de omvang van deze banklening. Heeft u vragen of u toch voor dit aanbod in aanmerking kunt komen? Neem dan contact met ons op.
  • Omdat iedere aanbieding persoonlijk is, kunnen wij op onze site en in onze brochures geen informatie verstrekken over de exacte kosten en opbrengsten in uw individuele situatie. Dat kunnen bijvoorbeeld uitkeringen zijn aan meerdere kinderen of overige ontvangers, of kosten voor extra onderhoud aan uw woning. Vraag daarvoor altijd om een persoonlijke offerte.