Beschermd woongenot

Ongestoord woongenot zolang u dat wilt

Hoogste woningwaarde

Hoogste uitkering op uw woningwaarde

Persoonlijk

Onze offerte is steeds volledig aangepast aan uw persoonlijke situatie en wensen

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor Nederlandse particuliere woningeigenaren en woning investeerders.

Wij kopen woningen aan en verhuren deze weer terug. Het vermogen in dit vastgoed komt dan weer ter beschikking aan de eigenaren daarvan. Het vrijgekomen vermogen kan worden gebruikt om zelfstandig te blijven wonen, om familie of gezinsleden vooruit te helpen of voor fiscale vermogensplanning.

Onze producten zijn bedoeld voor investeerders die willen profiteren van de prijsontwikkeling op de Nederlandse particuliere woningmarkt. Met het aangetrokken vermogen worden goed verkoopbare en langdurig verhuurde woningen aangekocht.

Onze diensten zijn gericht op een duurzame samenwerking tussen bewoners en eigenaren van vastgoed. Samen maken wij de transitie van zelfstandig wonen, naar huren en uiteindelijk naar doorverkoop van de woning. Samen maken we vooraf ook duidelijke afspraken over het beheer en het onderhoud daarvan tijden de huurperiode.

Daarnaast investeren wij in de verdere ontwikkeling van ‘verzilverd wonen’, in de begeleiding van de huizenbezitters en in onze website met alle daaraan gekoppelde dienstverlening. Door de ontwikkeling van een online platform en het matchen van kopers en verkopers van vastgoed biedt Thuisborg oplossingen voor de Nederlandse woningmarkt.

Meer informatie over het verzilveren van woningen vindt u in het menu onder Woningeigenaren

Meer informatie over de investeringsmogelijkheden vindt u in het menu onder Woninginvesteerders

Huis verkopen en terughuren

Uw huis verkopen en terughuren? Ten behoeve van onze eigen portefeuille zoeken wij liquide, goed onderhouden woningen, bij voorkeur die zijn aangewezen als groeilocatie of in een regio met gebrek aan huurwoningen. Wij kopen deze woningen aan binnen ons Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan of ons Thuisborg Estate Plan.

Woningen die wij zelf niet direct aankopen bemiddelen wij tussen particuliere woningbezitters en woning investeerders op onze online Borgplaats, in beginsel anoniem, dus zonder foto of locatie. Uw persoonsgegevens en woonadres blijven altijd vertrouwelijk. Plaatsing op Borgplaats is altijd kosteloos, volledig vrijblijvend en volgens uw specificaties.

Voor deskundigen op het gebied van wonen en zorg, makelaars en financiële planners staan wij altijd open voor netwerkvorming en samenwerking.  De huizenmarkt en de hulp- en zorgverlening zijn voor senioren de afgelopen jaren blijvend veranderd. Deze veranderingen vragen om innovatie.

Met het verzilveren van uw woningwaarde geven wij duurzaam wonen een nieuwe invulling. Thuisborg past binnen uw langjarige vermogensplanning en de fiscale optimalisatie van uw nalatenschap. Vraag er naar bij uw makelaar of financieel adviseur.