Over ons

Met het verzilveren van uw woningwaarde geven wij duurzaam wonen een nieuwe invulling. Thuisborg past binnen uw langjarige vermogensplanning en de fiscale optimalisatie van uw nalatenschap.

  • Flexibel op uw wensen afgestemd
  • Geen makelaars, geen verborgen kosten
  • Binnen 48 uur antwoord

Over Thuisborg

Thuisborg koopt woningen en verhuurt deze direct aan de verkoper terug. De verkoper krijgt zo weer de beschikking over het vermogen dat eerst in het huis vastzat. Wij streven naar eerlijke aankoopprijzen en betaalbare huren. Dat vertaalt zich in een maatschappelijk verantwoord rendement voor investeerders en huizenkopers. Dit proces van woning of overwaarde verzilveren (sale and lease back) is in landen als Frankrijk en Duitsland heel populair, maar in Nederland is het minder bekend.

Onze groep

Onze groep

Per 1 juli 2021 ziet de groep waar wij deel van uit maken er uit als volgt:

De getoonde vennootschappen zijn allemaal actief met het aanbieden van producten en diensten gerelateerd aan vastgoed en modulaire (flex-) woningen.

Onze Vastgoedmaatschappijen

Onze Vastgoedmaatschappijen

Binnen onze groep zijn er twee vennootschappen die effecten uitgeven en leningen aantrekken voor directe investeringen in verhuurde woningen: Thuisborg Finance B.V. (Thuisborg) en Vondellaan Vastgoed Beheer B.V. (Vondellaan).

Vondellaan Vastgoed richt zich op de exploitatie, bemiddeling en verkoop van modulaire woningen en op de aankoop en verhuur en de ontwikkeling van huisvesting vanuit een commerciële doelstelling, in het bijzonder voor arbeidsmigranten, jongeren en vakantieverblijven/recreatieparken. Per 1 april 2021 heeft deze vennootschap ten behoeve van de verhuur aan uitzendorganisaties voor buitenlandse werknemers geïnvesteerd in meer dan 50 eengezinswoningen.

Ons Investeringsbeleid

Ons Investeringsbeleid

Wanneer de prijzen op de woningmarkt stijgen, ligt de nadruk in onze groep op het aankopen van woningen met een hoog direct rendement uit verhuur, door Vondellaan. Op het moment dat er voor Vondellaan minder of geen investeringsmogelijkheden zijn, zal een eerstvolgende woning eerder door Thuisborg aangekocht worden, en vice versa.

Wanneer de woningmarkt stabiel is of daalt, ligt de nadruk in onze groep op het aankopen van woningen met een hoog indirect rendement, dus woningen die relatief goedkoper zijn geworden, met toekomstig verwachte waardestijgingen, door Thuisborg. Dit betekent dat, indien er voor Vondellaan meer of betere (investerings-)mogelijkheden zijn, een woning eerder door Vondellaan aangekocht zal worden.

In beide gevallen moet gelden, dat het totaal verwacht rendement uit deze aankopen uiteindelijk per investeringsobject voldoende moet zijn voor de uitkering van het rendement aan onze externe investeerders en de dekking van kosten en winstmarge van de aankopende vennootschap. Om dit te bereiken, kan het ook zo zijn dat gelden waarvoor bij Vondellaan geen voldoende renderende objecten aangekocht kunnen worden, tijdelijk geïnvesteerd worden bij Thuisborg, en vice versa.

Naast het aankopen, verbeteren en onderhouden van de woningen zelf, investeren beide vennootschappen in aanverwante dienstverlening. Bij Thuisborg gaat het daarbij vooral om publieksvoorlichting. Bij Vondellaan gaat het vooral om de ontwikkeling van Borgplaats, een online platform voor het koppelen van directe investeerders en aanbieders van eengezinswoningen. Beide vennootschappen investeren met oog op de toekomst in nieuwe ontwikkelingen, waaronder flexwoningen, blockchain technologie en domotica.

Financiële Verhoudingen

Financiële Verhoudingen

Thuisborg en Vondellaan zijn beiden volledig eigendom van de holding Reunion Ventures B.V., die als enige verantwoordelijk is voor het bestuur van beide ondernemingen. Zowel Thuisborg als Vondellaan maken verder gebruik van een aparte rekening, gehouden door Stichting De Bewaarder, voor het beheer en de reservering van hun geldstromen vanwege inkomsten en investeringen.

Gedurende de loop van het jaar is er voortdurend sprake van geldstromen van de houdstermaatschappij of de bewaarder van en naar de dochtervennootschappen. 

Thuisborg, Vondellaan en de houdstermaatschappij Reunion Ventures B.V. voeren ieder hun eigen administratie en jaarrekening, waarin hun tegoed bij de bewaarder, respectievelijk hun verhouding met de houdstermaatschappij maandelijks wordt vastgesteld. Onze vastgoed vennootschappen verstrekken zekerheden, waaronder hypothecaire zekerheden aan derden, maar uitsluitend voor hun eigen verplichtingen. De houdstermaatschappij verstrekt zowel ten behoeve van Thuisborg als ten behoeve van Vondellaan van tijd tot tijd obligatoire zekerheden aan derden binnen het kader van de normale bedrijfsvoering van de groepsmaatschappijen. De groepsmaatschappijen verstrekken uitsluitend zekerheden aan de eigen investeerders, niet aan derden. De holding verstrekt uitsluitend zekerheden ten behoeve van (investeerders van) de groepsmaatschappijen, en maakt evenals de groepsmaatschappij geen gebruik van financieringen van banken of daarmee vergelijkbare instellingen.

Onze partners

  • Diensten voor senioren
  • Vastgoedbemiddeling
  • Verhuur en vastgoedbeheer
  • Financieel planner
  • Echtscheiding Mediator
  • Zorgindicatie

Profiteer van de prijsontwikkelingen op de Nederlandse particuliere woningmarkt

Vraag brochure aan

Vraag nu geheel vrijblijvend de Woningwaarde Vastgoed Obligaties brochure aan.