Raad van Advies

Op verschillende momenten in haar bedrijfsproces krijgt Thuisborg te maken met belangrijke economische en ethische vraagstukken. Dat speelt bijvoorbeeld bij het verstrekken van informatie aan familieleden, bijzondere (prijs-) afspraken die worden gevraagd, of bij vraagstukken rondom levensverwachtingen en vermogensplanning.

Voor dit soort vragen en dilemma’s heeft Thuisborg een onafhankelijke Raad van Advies in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd adviseert over de naleving van wet- en regelgeving, en die waakt over het maatschappelijk en duurzaam karakter van Thuisborg binnen het economisch verkeer.

Image

Voorzitter: Wijnand Prins

Voorzitter Kenniscentrum Anibus voor Bewindvoering en Schuldhulpverlening

Sinds 1989 ben ik actief op het snijvlak van sociale zekerheid, werkgelegenheid, beroepsonderwijs en welzijn. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers en de toegang tot hun rechten en plichten. Ik ben betrokken bij het ontwikkelen en besturen van sociaal maatschappelijke instellingen en dienstverleners en projecten ter bevordering van sociale inclusie. Daarnaast ben ik actief met beroepsonderwijs, de kwaliteit en certificering van professionals.

Image

Financieel: Jan van den Broek

Co-Owner Guardians BV / Owner Octa Administratie & Advies / Bestuurder / Sr. Business Controller / Financieel Manager

Sinds 1975 ben ik werkzaam in de accountancy en in het bedrijfsleven, onder meer als business- en financial controller, finance manager en consultant. Al die opgedane ervaring stelt mij in staat, als eigenaar van een administratiekantoor, ondernemers te adviseren en begeleiden bij de vele facetten van het ondernemerschap. Ik kan processen snel doorgronden en daadwerkelijke verbeteringen aandragen. Door mijn projectervaring op automatiseringsgebied weet ik procesverbetering hier direct aan te koppelen. Daarnaast ben ik ondernemerscoach bij Qredits en als bestuurder betrokken bij diverse (beroeps) organisaties op het gebied van kindercoaching en bewindvoering.

Image

Innovatie: Boudewijn Klaverstijn

Ondernemers begeleiding bij Carbon2Soil Reach Centers

Mijn aansluiting met Thuisborg vind ik in de innovatie van het bedrijf gericht op maatschappelijke vraagstukken en duurzaam karakter. Op dit moment begeleid ik ondernemers die in Afrika CO2-reductie faciliteiten opzetten, zogenaamde Carbon2Soil Reach Centers.

Vanaf 1995 houd ik mij bezig met startups, als begeleider en coach van uitvinders die in groepsverband vanuit een technische vinding duurzame energieondernemingen beginnen.

Om de start optimaal te laten verlopen is door mij de zgn. Winnovatie methodiek ontwikkeld om financiering van het voortraject mogelijk te maken.

Onze groep

Per 1 juli 2019 ziet de groep waar wij deel van uit maken er uit als volgt:

Image

De hier getoonde vennootschappen zijn allemaal actief met het aanbieden van producten en diensten gerelateerd aan vastgoed en modulaire (flex-) woningen, met uitzondering van N.V. De Garantie, handelend onder de naam Meldpunt Schuldsanering die op dit moment alleen een doorverwijsfunctie vervult.

Onze Vastgoedmaatschappijen

Binnen onze groep zijn er twee vennootschappen die effecten uitgeven en leningen aantrekken voor directe investeringen in verhuurde woningen: Thuisborg Finance B.V. (Thuisborg) en Vondellaan Vastgoed Beheer B.V. (Vondellaan).

Nomadream in de Benelux.

Vondellaan richt zich op de exploitatie, bemiddeling en verkoop van modulaire woningen en op de aankoop en verhuur en de ontwikkeling van huisvesting vanuit een commerciële doelstelling, in het bijzonder voor arbeidsmigranten, jongeren en vakantieverblijven. Per 1 december 2019 heeft deze vennootschap ten behoeve van de verhuur aan uitzendorganisaties voor buitenlandse werknemers geïnvesteerd in 21 eengezinswoningen. Daarnaast is Vondellaan exclusief vertegenwoordiger voor Qhome in de Benelux.

Ons Investeringsbeleid

Wanneer de prijzen op de woningmarkt stijgen, ligt de nadruk in onze groep op het aankopen van woningen met een hoog direct rendement uit verhuur, door Vondellaan. Op het moment dat er voor Vondellaan minder of geen investeringsmogelijkheden zijn, zal een eerstvolgende woning eerder door Thuisborg aangekocht worden, en vice versa.

Wanneer de woningmarkt stabiel is of daalt, ligt de nadruk in onze groep op het aankopen van woningen met een hoog indirect rendement, dus woningen die relatief goedkoper zijn geworden, met toekomstig verwachte waardestijgingen, door Thuisborg. Dit betekent dat, indien er voor Vondellaan meer of betere (investerings-)mogelijkheden zijn, een woning eerder door Vondellaan aangekocht zal worden.

In beide gevallen moet gelden, dat het totaal verwacht rendement uit deze aankopen uiteindelijk per investeringsobject voldoende moet zijn voor de uitkering van het rendement aan onze externe investeerders en de dekking van kosten en winstmarge van de aankopende vennootschap. Om dit te bereiken, kan het ook zo zijn dat gelden waarvoor bij Vondellaan geen voldoende renderende objecten aangekocht kunnen worden, tijdelijk geïnvesteerd worden bij Thuisborg, en vice versa.

Naast het aankopen, verbeteren en onderhouden van de woningen zelf, investeren beide vennootschappen in aanverwante dienstverlening. Bij Thuisborg gaat het daarbij vooral om publieksvoorlichting. Bij Vondellaan gaat het vooral om de ontwikkeling van Borgplaats, een online platform voor het koppelen van directe investeerders en aanbieders van eengezinswoningen. Beide vennootschappen investeren met oog op de toekomst in nieuwe ontwikkelingen, waaronder flexwoningen, blockchain technologie en domotica.

Financiële Verhoudingen

Thuisborg en Vondellaan zijn beiden volledig eigendom van de holding Soliditry B.V., die als enige verantwoordelijk is voor het bestuur van beide ondernemingen. Zowel Thuisborg als Vondellaan maken verder gebruik van een aparte rekening, gehouden door Stichting De Bewaarder, voor het beheer en de reservering van hun geldstromen vanwege inkomsten en investeringen.

Gedurende de loop van het jaar is er voortdurend sprake van geldstromen van de houdstermaatschappij of de bewaarder van en naar de dochtervennootschappen. Binnen onze groep kunnen geldstromen tussen de holding, de groepsmaatschappijen en derden ook uitgedrukt en verrekend worden in de Hytar Token (HT), de crypto token die binnen onze groep in 2019 is ontwikkeld.

> Meer informatie over onze HYTAR vindt u hier.

Thuisborg, Vondellaan en de houdstermaatschappij Soliditree voeren ieder hun eigen administratie en jaarrekening, waarin hun tegoed bij de bewaarder, respectievelijk hun verhouding met de houdstermaatschappij maandelijks wordt vastgesteld. Onze vastgoed vennootschappen verstrekken zekerheden, waaronder hypothecaire zekerheden aan derden, maar uitsluitend voor hun eigen verplichtingen. De houdstermaatschappij verstrekt zowel ten behoeve van Thuisborg als ten behoeve van Vondellaan van tijd tot tijd obligatoire zekerheden aan derden binnen het kader van de normale bedrijfsvoering van de groepsmaatschappijen. De groepsmaatschappijen verstrekken uitsluitend zekerheiden aan de eigen investeerders, niet aan derden. De holding verstrekt uitsluitend zekerheden ten behoeve van (investeerders van) de groepsmaatschappijen, en maakt evenals de groepsmaatschappij geen gebruik van financieringen van banken of daarmee vergelijkbare instellingen.

Onze partners

Diensten voor senioren

ErinThuis

Vastgoed bemiddeling

logo_borgplaats

Verhuur en vastgoedbeheer

VLLogo
Logo.Hestiva

WFT Compliance

Ontwerp zonder titel

Zorgindicatie

logo-goed-thuis
hartstichting-hart-voor-de-zaak-banner-320-150