fbpx

Onze groep

Per 1 juli 2021 ziet de groep waar wij deel van uit maken er uit als volgt:

Image

De hier getoonde vennootschappen zijn allemaal actief met het aanbieden van producten en diensten gerelateerd aan vastgoed en modulaire (flex-) woningen.

Onze Vastgoedmaatschappijen

Binnen onze groep zijn er twee vennootschappen die effecten uitgeven en leningen aantrekken voor directe investeringen in verhuurde woningen: Thuisborg Finance B.V. (Thuisborg) en Vondellaan Vastgoed Beheer B.V. (Vondellaan).

Vondellaan Vastgoed richt zich op de exploitatie, bemiddeling en verkoop van modulaire woningen en op de aankoop en verhuur en de ontwikkeling van huisvesting vanuit een commerciële doelstelling, in het bijzonder voor arbeidsmigranten, jongeren en vakantieverblijven/recreatieparken. Per 1 april 2021 heeft deze vennootschap ten behoeve van de verhuur aan uitzendorganisaties voor buitenlandse werknemers geïnvesteerd in 29 eengezinswoningen. Daarnaast is Vondellaan vertegenwoordiger in de Benelux voor Qhome Europe (https://www.qhome.group/en/).

Ons Investeringsbeleid

Wanneer de prijzen op de woningmarkt stijgen, ligt de nadruk in onze groep op het aankopen van woningen met een hoog direct rendement uit verhuur, door Vondellaan. Op het moment dat er voor Vondellaan minder of geen investeringsmogelijkheden zijn, zal een eerstvolgende woning eerder door Thuisborg aangekocht worden, en vice versa.

Wanneer de woningmarkt stabiel is of daalt, ligt de nadruk in onze groep op het aankopen van woningen met een hoog indirect rendement, dus woningen die relatief goedkoper zijn geworden, met toekomstig verwachte waardestijgingen, door Thuisborg. Dit betekent dat, indien er voor Vondellaan meer of betere (investerings-)mogelijkheden zijn, een woning eerder door Vondellaan aangekocht zal worden.

In beide gevallen moet gelden, dat het totaal verwacht rendement uit deze aankopen uiteindelijk per investeringsobject voldoende moet zijn voor de uitkering van het rendement aan onze externe investeerders en de dekking van kosten en winstmarge van de aankopende vennootschap. Om dit te bereiken, kan het ook zo zijn dat gelden waarvoor bij Vondellaan geen voldoende renderende objecten aangekocht kunnen worden, tijdelijk geïnvesteerd worden bij Thuisborg, en vice versa.

Naast het aankopen, verbeteren en onderhouden van de woningen zelf, investeren beide vennootschappen in aanverwante dienstverlening. Bij Thuisborg gaat het daarbij vooral om publieksvoorlichting. Bij Vondellaan gaat het vooral om de ontwikkeling van Borgplaats, een online platform voor het koppelen van directe investeerders en aanbieders van eengezinswoningen. Beide vennootschappen investeren met oog op de toekomst in nieuwe ontwikkelingen, waaronder flexwoningen, blockchain technologie en domotica.

Financiële Verhoudingen

Thuisborg en Vondellaan zijn beiden volledig eigendom van de holding Soliditry B.V., die als enige verantwoordelijk is voor het bestuur van beide ondernemingen. Zowel Thuisborg als Vondellaan maken verder gebruik van een aparte rekening, gehouden door Stichting De Bewaarder, voor het beheer en de reservering van hun geldstromen vanwege inkomsten en investeringen.

Gedurende de loop van het jaar is er voortdurend sprake van geldstromen van de houdstermaatschappij of de bewaarder van en naar de dochtervennootschappen. Binnen onze groep kunnen geldstromen tussen de holding, de groepsmaatschappijen en derden ook uitgedrukt en verrekend worden in de Hytar Token (HT), de crypto token die binnen onze groep in 2019 is ontwikkeld.

> Meer informatie over onze HYTAR vindt u hier.

Thuisborg, Vondellaan en de houdstermaatschappij Soliditree voeren ieder hun eigen administratie en jaarrekening, waarin hun tegoed bij de bewaarder, respectievelijk hun verhouding met de houdstermaatschappij maandelijks wordt vastgesteld. Onze vastgoed vennootschappen verstrekken zekerheden, waaronder hypothecaire zekerheden aan derden, maar uitsluitend voor hun eigen verplichtingen. De houdstermaatschappij verstrekt zowel ten behoeve van Thuisborg als ten behoeve van Vondellaan van tijd tot tijd obligatoire zekerheden aan derden binnen het kader van de normale bedrijfsvoering van de groepsmaatschappijen. De groepsmaatschappijen verstrekken uitsluitend zekerheiden aan de eigen investeerders, niet aan derden. De holding verstrekt uitsluitend zekerheden ten behoeve van (investeerders van) de groepsmaatschappijen, en maakt evenals de groepsmaatschappij geen gebruik van financieringen van banken of daarmee vergelijkbare instellingen.

Onze partners

Diensten voor senioren

ErinThuis

Vastgoed bemiddeling

logo_borgplaats

Verhuur en vastgoedbeheer

VLLogo
Logo.Hestiva

Zorgindicatie

logo-goed-thuis
hartstichting-hart-voor-de-zaak-banner-320-150