Beschikken over uw vermogen

Wilt u onbezorgd en net zo lang als u wilt in uw eigen woonomgeving blijven wonen en dit financieel mogelijk maken zonder te verhuizen?

Er kunnen veel redenen zijn waarom u uw woning wilt verkopen terwijl u er nog een tijd in wilt blijven wonen. In veel van de gevallen die wij in de praktijk tegen komen is er sprake van een behoefte om het vermogen dat in de woningwaarde is vastgelegd, vrij te maken voor een aanvulling op uw inkomsten. Maar er kunnen ook hele andere zaken spelen, bijvoorbeeld dat u de verkoop alvast geregeld wilt zien voor de langstlevende partner, of familieleden te ondersteunen die op uw hulp rekenen.

Thuisborg houdt de ontwikkelingen in de woonmarkt, de behoefte van woningeigenaren en hun woonwensen nauwlettend in de gaten. Wij richten ons op iedere woningbezitter (tussenwoning, 2 onder 1 kap, vrijstaande woning, appartementen, etc.) in Nederland.

Woningwaarde Estate Plan

Het Estate Plan is bedoeld voor woningeigenaren die het volledige eigendom van hun woning willen behouden, maar wel een gedeelte van de waarde daarvan willen inzetten voor optimale fiscale vermogensplanning of voor aanvulling van pensioeninkomsten. U ontvangt 90% van de waarde van uw woning, op basis van een onafhankelijke (NWWI-) taxatie.

U ontvangt maandelijks of jaarlijks een aanbetaling op de toekomstige koopsom voor uw woning.
Voor het verzilveren van uw woning op basis van het Estate Plan, is het van belang dat uw woning hypotheekvrij is. Daarnaast dient uw woning vrij van beslagen te zijn en eventuele achterstanden van betalingen (nutsbedrijven, OZB, etc.) te zijn voldaan.
Wanneer u nog een lopende hypotheeklening heeft, komt u mogelijk niet in aanmerking. Dit hangt af van de resterende looptijd en omvang van deze lening.

Image

Woningwaarde Verzilverplan

Thuisborg koopt uw woning en verhuurt deze direct aan u terug. U krijgt zo weer de beschikking over het vermogen dat eerst in het huis vastzat. Wij streven naar eerlijke aankoopprijzen en betaalbare huren. Dat vertaalt zich in een maatschappelijk verantwoord rendement voor investeerders en huizenverkopers Dit proces van woning of overwaarde verzilveren (sale and lease back) is in landen als Frankrijk en Duitsland heel populair, maar in Nederland is het minder bekend.

Wat wij bieden is ongestoord woongenot tegen een eerlijke prijs. Wat uiteindelijk de waarde van uw woning en uw vermogen bepaalt, is vooral de kwaliteit van het onderhoud en de hoogte van de huur. Hierover maken wij samen afspraken, zodat onze belangen steeds zijn gericht op (de verdeling van) een zo hoog mogelijke eindwaarde, en de huur gedurende deze periode steeds goed betaalbaar blijft.

Het is van belang dat uw woning hypotheekvrij is, of wanneer u nog een lopende hypotheek heeft, de hypotheek kunt aflossen met het ontvangen bedrag bij aanvang van verzilveren (verkoop van uw woning). Thuisborg verzilvert 80 % van de getaxeerde woningwaarde. De verdeling van deze 80 % bepaalt u, de woningeigenaar, zelf. De huur die u gaat betalen varieert met het verzilverbedrag dat u bij aanvang ontvangt.

Daarnaast dient uw woning vrij van beslagen te zijn en eventuele openstaande bedragen van betalingen (nutsbedrijven, OZB, etc.) moeten zijn voldaan.

U kunt direct zelf berekenen wat in uw situatie de mogelijke verkoop- en huurvergoeding zal worden.

5 - stappenplan

Stap 1

Intake

In een telefonisch intakegesprek worden de mogelijkheden met u besproken. Aanvullend kan er nog informatie naar u worden gestuurd.

Stap 2

Waardebepaling

Verzilverplan: Wanneer u uw woning wilt verzilveren via Thuisborg of door plaatsing op Borgplaats, zal Thuisborg een waardebepaling van de woning opvragen. De kosten hiervoor bedragen EUR 50,- en zullen bij u in rekening worden gebracht. Wanneer Thuisborg uw woning verzilvert of wanneer er via Borgplaats een bemiddeling plaats vindt, nemen wij deze kosten over.

Estate Plan: Bij interesse zal Thuisborg voor u een waardebepaling van de woning opvragen. De kosten hiervoor EUR 50,-. Deze kosten zullen bij u in rekening worden gebracht. Wanneer wij tot overeenstemming komen nemen wij deze kosten over. Op basis van deze waardebepaling zal een indicatieve berekening worden gemaakt.

Stap 3

Berekening

Verzilverplan: Thuisborg zal vervolgens een indicatieve berekening maken gebaseerd op de waardebepaling en de door u verstrekte gegevens. Zodra wij overgaan tot bezichtiging van uw woning dient er een overeenkomst tot dienstverlening getekend te worden. Deze overeenkomst kunt u hier downloaden.

Estate Plan: Zodra deze indicatie voor u bespreekbaar is, zullen wij uw woning komen bezichtigen.

Stap 4

Voorstel

Verzilverplan: Komen de partijen tot overeenstemming over de prijzen, de vergoedingen en de levering, dan zal een NWWI-taxatie en eventueel een bouwkundige keuring plaatsvinden. Op basis van de NWWI-taxatie zullen wij een definitief voorstel doen.

Estate Plan: Op basis van ons overleg, de bezichtiging en de verstrekte informatie zal een NWWI-taxatie en eventueel een bouwkundige keuring plaatsvinden. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening, maar worden overgenomen wanneer wij tot een transactie komen. Op basis van de NWWI-taxatie zullen wij een voorstel doen.

Stap 5

Overeenkomst

Verzilverplan: Na akkoord van dit voorstel worden de huur- en koopovereenkomst opgemaakt. De overdracht van de woning zal plaatsvinden bij een door Thuisborg aan te wijzen notaris.

Estate Plan: Na akkoord van dit voorstel wordt de koopovereenkomst opgemaakt, hierin is het recht van hypotheek op (de verkoopopbrengst van) uw woning opgenomen, als aanvullende zekerheid voor Thuisborg. Dit recht van hypotheek wordt door de notaris vastgelegd. Een uittreksel van onze koopovereenkomst wordt bij het Kadaster gedeponeerd.

Het Verzilverplan en het Estate Plan werkt zonder inkomenstoetsing en zonder verplichte extra advieskosten. Wij behouden het recht voor om informatie op te vragen over uw inkomen- en vermogenspositie en wij adviseren u altijd om u van zoveel mogelijk onafhankelijk professioneel advies te voorzien.